IkMVOok!

Misschien neemt uw bedrijf al initiatieven op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?  In dat geval is het interessant om deze acties meetbaar en aantoonbaar te maken, en er een zichtbaar concurrentieel voordeel uit te halen.

Bedrijven en organisaties die overwegen om een duurzaamheidsverslag op te maken, kunnen ook in 2014 genieten van gratis professionele begeleiding via  het project  “ikMVOok”.  
Dit is een opdracht van de Vlaamse Overheid, uitgewerkt door duurzaamheidsexpert Sliding Doors en het communicatiebureau Cayman.  POM West-Vlaanderen ondersteunt graag dit duurzaam project !

Het nieuwe opleidingstraject  is gespreid over vijf werkateliers, die in West-Vlaanderen georganiseerd worden op volgende data en plaatsen :

  • 03/11/2014 9u-12u Voka WVl, President Kennedylaan 9a, 8500 Kortrijk
  • 17/11/2014 9u-12u Cayman, Lieven Bauwensstraat 35, 8200 Brugge
  • 01/12/2014 9u-12u AO Jacob Van Maerlantgebouw – VAC, Koning Albert I-laan 1.2, Brugge
  • 15/12/2014 9u-12u Havenbestuur Oostende, Slijkensesteenweg 2, Oostende
  • 02/02/2015 9u-12u Streekhuis kasteel Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels

Zeker voor bedrijven en organisaties die sowieso een jaarverslag opstellen, een opportuniteit om dit te koppelen aan een duurzaamheidsrapport!

Het hele traject is gratis in 2014!

Info & inschrijvingen: www.ikMVOok.be