Hoogste overlevingsgraad nieuwe ondernemingen in West-Vlaanderen

West-Vlaanderen scoort met zijn ondernemersvriendelijk beleid. Met 119.191 actieve ondernemingen registreerde West-Vlaanderen in 2017 een toename van 3,6% ten opzichte van 2016. Opvallend is de West-Vlaamse koppositie op vlak van de overlevingsgraad. 72,2% van de opgestarte ondernemingen in 2012 in onze provincie is na vijf jaar nog actief.

West-Vlaanderen noteert een stijging van 35,4% aantal nieuw opgerichte ondernemingen in de periode 2012 tot 2017. Hiermee scoren we aanzienlijk hoger dan het Belgische cijfer (+29,5%). West-Vlaanderen kan ook de beste cijfers voorleggen als de overlevingsgraad onder de loep genomen wordt (72,2%). Uit de recente conjunctuurnota van de POM West-Vlaanderen bleek dat het ondernemerschap verder blijft groeien met in april 2018 5,2% meer starters dan vorig jaar. De ondersteuning van het provinciaal initiatief Start&GO en de krachtenbundeling van alle partners werpt duidelijk zijn vruchten af om startende ondernemers te begeleiden om een kwalitatieve zaak in onze provincie uit te bouwen.

Bovenstaande vormt een van de meest opmerkelijke vaststellingen van West-Vlaanderen Ontcijferd, de jaarlijkse sociaal-economische analyse uitgevoerd door POM West-Vlaanderen. Deze publicatie ontleedt het West-Vlaamse socio-economische landschap in al zijn aspecten met kaarten, figuren en tabellen. Zo is er aandacht voor de industriële sectoren, arbeidsmarkt en opleiding …

Voedingssector blijft groeien

De metaalsector is de grootste industriële sector in West-Vlaanderen. Deze is goed voor 23,6% van de Vlaamse tewerkstelling in de metaalsector. De metaalsector kampt algemeen met een lichte afname van het aantal werknemers maar met een daling van 4% doet West-Vlaanderen het opmerkelijk beter dan het Vlaamse gemiddelde, die een daling van 8,4 procent laat noteren. De voedingssector blijft groeien in West-Vlaanderen. Het aantal werknemers steeg met 6,3% tot 16.539 terwijl het Vlaamse cijfer zelfs een kleine daling van 0,5% kende. Met de Fabrieken voor de Toekomst blijft de POM West-Vlaanderen inzetten op deze industriële clusters. De samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijven zorgt voor kruisbestuiving en de broodnodige innovatie om competitief met andere regio’s te blijven.

De positieve tendens zorgt ervoor dat de motor van onze economie opnieuw aangezwengeld is. In West-Vlaanderen groeide de omzet van ondernemingen met zetel in West-Vlaanderen in de periode 2016-2017 met 6,6% tot 95,4 miljard euro. De investeringen van West-Vlaamse ondernemingen steeg met 12,2% tot 4,2 miljard euro.

Meer universiteitsstudenten in West-Vlaanderen

Competente en geschoolde werkkrachten zijn cruciaal voor onze kmo’s om te blijven groeien. Kwalitatieve instroom blijft belangrijk. Via verschillende acties informeerde de Academie voor de Toekomst de voorbije 5 jaar meer dan 6.000 jongeren voor een job in een van de speerpuntsectoren. Het ontbreken van een eigen volledig uitgebouwde universiteit blijft een pijnpunt in onze contreien. TUA West probeert hier een mouw aan te passen door te focussen op een betere samenwerking tussen de universiteiten en hun associaties op West-Vlaamse bodem. Ook dat zorgt voor betere resultaten: sinds het academiejaar 2013/2014 is het aantal universiteitsstudenten dat in West-Vlaanderen studeert gestegen met 3,5%. Het aantal hogeschoolstudenten dat buiten onze provincie woont maar een opleiding volgt in West-Vlaanderen steeg zelfs met 10%.

Bovenstaande cijfers bevestigen het imago van West-Vlaanderen als een ondernemersvriendelijke provincie. Dat er nog ruimte voor verbetering is, is een boutade. De provinciale werking in al zijn geledingen stemt zijn beleid af op de kenmerken en noden van West-Vlaamse kmo’s en de maatschappij in beweging om onze West-Vlaamse economie gestaag en duurzaam verder uit te bouwen.

Nieuwe editie West-Vlaanderen Ontcijferd

Uit duurzaamheidsoverwegingen stellen we de publicatie West-Vlaanderen Ontcijferd integraal ter beschikking op onze website, www.pomwvl.be/west-vlaanderen-ontcijferd.