Het belang van wateraudits

Het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) en de POM West-Vlaanderen onderstrepen het belang van wateraudits. Heeft u als bedrijf te weinig tijd en expertise en veel watergebruik dan kan een wateraudit u wellicht kosten besparen.

Het beschikken over voldoende water van een goede kwaliteit en tegen een redelijke prijs, is een hoofdbekommernis voor heel wat bedrijven. Met de huidige evolutie van een stijgende waterprijs en steeds strengere lozingsnormen blijkt het echter voor heel wat kmo’s geen evidentie meer om hierin een evenwicht te bewaren. Bijvoorbeeld het zuiniger omgaan met water door het aanpassen van productieprocessen en/of het inzetten van (goedkopere) waterbronnen kan echter in veel gevallen een oplossing bieden en de waterkosten voor bedrijven terugdringen. Om de best geschikte oplossing voor een bedrijf te detecteren, kan een wateraudit een zeer geschikt instrument zijn.

Enquête

Begin 2012 voerde Vlakwa een enquête uit bij een grote groep van Vlaamse bedrijven. Uit de resultaten bleek dat slechts 31% van de kmo’s en grote ondernemingen reeds een wateraudit uitvoerden en dat slechts één op vijf eraan denkt om dat in de toekomst te laten doen. Tegelijk gaven zij aan dat het beschikken over voldoende water tegen een redelijke prijs steeds moeilijker wordt. Om het belang van het uitvoeren van een wateraudit onder de aandacht te brengen start Vlakwa een sensibiliseringscampagne naar bedrijven en uitvoerders van wateraudits. Naast de talrijke voordelen die een wateraudit kan bieden, wordt ook de mogelijkheid om de wateraudit te laten subsidiëren via de kmo-portefeuille als een belangrijke stimulans in de campagne naar voor gebracht.

Interesse

De POM West-Vlaanderen beschikt voor  West-Vlaamse bedrijven sectoraal of territoriaal over een beperkte waterscan om na te gaan of er potentieel is om het waterbeheer te optimaliseren. Na deze scan weet u welke maatregelen direct kunnen worden uitgevoerd en welke verder onderzoek vereisen. Meer info over de inhoud van een waterscan vindt u op http://pomwvl.be/gratis-waterscan.

Voor diepgaander analysewerk kunt u bij studiebureaus terecht waarvan u verdere info vindt via http://www.vlakwa.be/initiatieven/loket/sensibiliseringsactie-wateraudits/) en https://op.vlaanderen.be/op/bezoeker/initZoekCriteria.do

Contact

Katelijne.vancleemput@pomwvl.be