Heropening Huis van de Voeding in Roeselare

Op 28 september heropende het Huis van de Voeding zijn deuren na een grondige facelift die meer dan een jaar in beslag nam. De focus van de verbouwing is de uitbouw en verankering van het industriegericht onderdeel van de provinciale werking. Doelstelling hierbij is onverkort de West-Vlaamse voedingscluster en haar kmo’s verder versterken.

In 2011 kocht de Provincie de oude bottelarij van brouwerij Rodenbach in Roeselare en bouwde het pand uit tot het Ondernemerscentrum Roeselare. Met de ondernemerscentra willen POM West-Vlaanderen en Ondernemerscentra West-Vlaanderen startende ondernemers aanmoedigen om hun zaak op te starten in het stedelijk weefsel van de centrumsteden. Ondertussen huisvest ’t Werkpand Roeselare, de startersinfrastructuur van het ondernemerscentrum, 31 werkplekken voor startende ondernemers.

De ondernemerscentra in West-Vlaanderen spelen in op de economische speerpunten van de regio. Voor Roeselare en Midden-West-Vlaanderen is de voedingsindustrie een evidente keuze. Het Huis van de Voeding fungeert dan ook als uitvalsbasis voor de Fabriek voor de Toekomst Voeding. "Met deze Fabriek zet de POM in op een bundeling van krachten om de voedingsindustrie toekomstgericht te versterken”, vertelt Jean de Bethune, gedeputeerde voor Economie. “Omgaan met nieuwe regelgeving over bijvoorbeeld waterkwaliteit, nieuwe business puren uit nieuwe trends zoals algen of insecten, en inspelen op de recentste innovatieve technologieën zijn maar een paar uitdagingen die de Fabriek voor de Toekomst wil aangaan.”

Een knelpunt, tegelijkertijd de grootste waarde van de voedingssector, is de tewerkstelling. Het voormalige doe- en belevingscentrum Miummm werd geïntegreerd met het opleidingsatelier dat VDAB samen met Syntra West en IPV uitbouwde tot een volwaardig Joblabo. "Jongeren kunnen er kennismaken met de diversiteit van jobs die de voedingssector biedt én vraagt. Er kunnen ook heel specifieke, praktische opleidingen gevolgd worden die naadloos aansluiten op tewerkstelling in een lokaal voedingsbedrijf”, aldus Jean de Bethune.

“De pijler innovatie is een belangrijke steunpilaar van het Huis van de Voeding. Onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten in de voedingsindustrie zijn onontbeerlijk voor de verdere groei van de sector”, weet Jean de Bethune. Het Laagdrempelige Expertise- en Dienstverleningscentrum, kortweg LED Voeding, staat starters en kmo’s met raad en vooral daad bij. Hogeschool VIVES, met het studiegebied biotechniek op een boogscheut van het Huis van de Voeding, hielp mee om het Foodlab uit de grond te stampen. Startende ondernemers, kmo’s en studenten kunnen onder begeleiding experimenteren en de ontwikkeling van nieuwe producten op punt stellen. In het Foodlab is ook een professionele keuken geïntegreerd waar kookworkshops en productdemonstraties georganiseerd kunnen worden. Ook Flanders’ Food, het kenniscentrum van de Vlaamse voedingsindustrie, opende ter plaatse een antenne om dichter bij de West-Vlaamse bedrijven te opereren. Onder auspiciën van TUA West is daarenboven de expertise van zowel UGent als KU Leuven, in de persoon van een innovatiemanager, aanwezig in het Huis van de Voeding.

Ook het provinciale streekhuis Midden-West-Vlaanderen nam begin dit jaar zijn intrek in het gebouw. Hiermee wordt het plaatje van de zogenaamde triple helix (kennisinstellingen, bedrijfswereld, overheid) compleet en wordt de verankering aan de regio en haar besturen bijkomend versterkt.

Dit alles was slechts mogelijk door keuzes te maken en om vanuit de Provincie de krachten te bundelen. Ook budgettaire knopen werden doorgehakt, aangevuld met het ijveren voor Europese projecten waarmee dit mogelijk werd gemaakt. Voor elke van de onderdelen werd gezocht naar het meest geschikte Europese programma en werden dossiers uitgeschreven. De Europese fondsen die hierdoor werden vrijgemaakt, waar mogelijk samen met Vlaamse cofinanciering, versterkten de provinciale middelen om de werking van het Huis van de Voeding te optimaliseren.

De recente verbouwingen zijn het resultaat van een masterplan opgemaakt door bureau Partners in Marketing, na een hele reeks van gesprekken met alle dragende partners. Architectenbureau Belaen en Van de Loock uit Waregem werkte de plannen uit, die tenslotte werden uitgevoerd met Meuleman nv uit Kortrijk als hoofdaannemer.