'Grenzeloos Competent'

‘Grenzeloos Competent’ brengt vraag en aanbod op grensoverschrijdende arbeidsmarkt dichter bij elkaar

Het Europees project Grenzeloos Competent startte op 1 oktober 2016 en wil de komende vier jaar de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderenverkleinen. Projectleider POM West-Vlaanderen en haar partners willen in deze periode zoveel mogelijk werkzoekenden informeren over de jobmogelijkheden aan weerszijden van de grens en geïnteresseerde werkzoekenden opleiden op maat van deze jobs.

Ondernemingen op zoek naar personeel

Met 6,2% (2015) behoort de werkloosheidsgraad in West-Vlaanderen tot de laagste in West-Europa.
Hierdoor ondervinden West-Vlaamse ondernemingen steeds meer moeilijkheden bij het invullen van hun
vacatures. En dit terwijl vlak over de (taal)grens, op vaak minder dan 50 kilometer afstand, de
werkloosheidsgraad het dubbele of meer bedraagt (bv. 13,3% voor Picardisch Wallonië; 10,7% voor de
Rijselse regio, 14,5% voor de regio Roubaix-Tourcoing en 11,8 % voor de regio van Dunkerque).

Heel wat West-Vlaamse bedrijven hebben al Franstalige (grens)arbeiders in dienst. In juni 2015 waren
6.770 Franse grensarbeiders aan de slag in West-Vlaamse bedrijven. Maar het aantal langdurig
openstaande vacatures toont aan dat er zeker nog ruimte voor verbetering is. Vaak ligt de uitdaging niet in
het vinden van mensen, maar van mensen die over de juiste – vaak technische – competenties beschikken.

De mobiliteit promoten, opleidingen verzekeren op maat van de jobs

Het project Grenzeloos Competent, dat op 1 oktober 2016 van start ging en 4 jaar duurt, wil op beide
uitdagingen een antwoord bieden. Via de promotie van jobs, de ontwikkeling van grensoverschrijdende
opleidingsprogramma’s voor specifieke knelpuntfuncties, en de begeleiding van kleinere kmo’s bij het
aanwerven van grensarbeiders, wil Grenzeloos Competent de arbeidsmobiliteit in de grensregio versterken.
Het project focust hierbij op drie speerpuntsectoren: de agrovoedingsindustrie, de industrie van
textiel/nieuwe materialen en de sector duurzaam bouwen. Een nauwere samenwerking tussen de
economische studiediensten van de drie gebiedsdelen moet bovendien toelaten om het fenomeen van
grensarbeid nog beter te monitoren.

Een sterk partnerschap van lokaal betrokken spelers

Voor de realisatie van deze acties kan het project beroep doen op een uitgebreid partnerschap van
Vlaamse, Waalse en Franse partners. De Vlaamse projectpartners zijn VDAB, Skillliant, Cobot, IPV en UNIZO
West-Vlaanderen. Voor Wallonië zijn le Forem, CEFRET, ELEA en IWEPS de partners. Aan Franse zijde kan
het project rekenen op de inbreng van Entreprendre Ensemble en CIA (projectpartners) en INSEE Nord-Pas-
de-Calais, AFPA, IFRIA Nord Pas-de-Calais Picardie, Pôle Emploi Hauts-de-France, CCFI, CUD en GCPME
(geassocieerde partners). Ten slotte zijn ook de Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai en de EGTS West-
Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale bij het project betrokken. De Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen treedt op als projectleider.

Grenzeloos Competent wordt voor 50% gesubsidieerd binnen het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen
Programma. Naast deze Europese steun, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling,
verlenen ook de Provincie West-Vlaanderen, het Waals Gewest en IPV (Alimento) hun financiële steun aan
dit project.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
Ingrid Tahon – Coördinatie Grenzeloos Competent

T 050 140 155– E ingrid.tahon@pomwvl.be