Fabriek voor de Toekomst Blue Energy onder massale belangstelling gelanceerd

Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen via de POM West-Vlaanderen het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse regering op maat van de West-Vlaamse KMO’s.  Fabrieken voor de Toekomst zijn unieke samenwerkingsverbanden (clusters) tussen overheid, kennis- en wetenschapsinstellingen, hoger onderwijs en bedrijfsleven, zowel op provinciaal als op Vlaams niveau. Concrete acties ondersteunen de KMO’s in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Deze acties gaan van open testinfrastructuren, waarvan bedrijven gebruik kunnen maken, over specifieke dienstverlening en branding tot innovatief onderzoek en aangepaste opleidingen.  In een eerste fase wordt dit traject uitgewerkt voor de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal niveau excelleert: nieuwe materialen, voeding en blue energy.

Bedrijven en kennisinstellingen bundelen hun krachten in de nieuwe cluster

De Fabriek voor de Toekomst Blue Energy werden op 20 maart gelanceerd in Oostende in aanwezigheid van 300 toehoorders. Deze Fabriek is in eerste instantie gericht op de relatief nieuwe, maar groeiende sector van de offshore windenergie, alsook op het potentieel van golf- en getijdenenergie. Oostende is de logische uitvalsbasis voor de activiteiten binnen het kader van de Fabriek.  De uitgesproken ambities van Energy Port Oostende om zich verder als hub voor de offshore sector uit te bouwen, versterken dit verhaal. 
De kenniscentra Sirris, VITO en Flanders Inshape ondersteunen samen met UGent/Greenbridge, UGent/Labo Lemcko, Kulab en Syntra West de bedrijven op technologisch, onderzoeks- en opleidingsvlak. De POM West-Vlaanderen engageert zich samen met Flanders’ Maritime Cluster, de Ondernemerscentra West-Vlaanderen, Voka en Unizo om de bedrijven zo sterk mogelijk te betrekken in de nieuwe cluster. Haven Oostende en DEME zorgen vanuit hun expertise voor de industriële invalshoek. Al deze synergieën zullen een duidelijke meerwaarde creëren voor onze KMO’s op weg naar innovatie.

Concrete toepassingen van de samenwerking rond blue energy

De Academie voor de toekomst Blue Energy komt tegemoet aan de nood aan gespecialiseerde opleidingen voor de offshore windsector in West-Vlaanderen. Dit specifiek opleidingsaanbod is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen alle aanwezige opleidingscentra. Het omvat een op maat van de sector uitgewerkt aanbod van opleidingen dat nieuwe kansen moet creëren voor schoolverlaters, studenten en werkzoekenden, maar ook voor mensen die hun carrière een nieuwe wending willen geven.

De Greenbridge demonstrator op het UGent Wetenschapspark in Oostende biedt ruimte voor de demonstratie en monitoring van innovatieve energietechnieken. Naast het accent op energie-efficiëntie wordt ook een hele dynamiek rond blue energy uitgebouwd. Greenbridge wordt de Vitrine voor de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy . Daarnaast worden inspanningen geleverd om golf- en getijdenonderzoek op het Wetenschapspark een plaats te geven.

De ontwikkeling van de offshore windsector biedt kansen aan lokale ondernemers en is gebaat bij een sterk lokaal netwerk. Onder impuls van de POM en de Provincie West-Vlaanderen zetten zowel Flanders’ Maritime Cluster, Voka en Unizo in op het bereiken van KMO’s om aansluiting te vinden met deze nieuwe sector, die hiervoor trouwens vragende partij is. De B2B, georganiseerd door Flanders’ Maritime Cluster, die voorafgaand aan de lancering plaatsvond, bewijst dat heel wat lokale bedrijven dit als een opportuniteit zien. Meer dan 50 bedrijven namen deel aan een speeddate op zoek naar nieuwe klanten/leveranciers en opportuniteiten tot samenwerking.

Downloads

Bestand Omschrijving
Parkwind.pdf Windparken voor onze kust: hoe ver staan we en wat zijn de uitdagingen, Eric Antoons, COO Power Production - Parkwind
GEOxyz.pdf Bedrijfsgetuigenis, Patrick Reyntjens, CEO - GEOxyz
e-BO_Enterprses.pdf Bedrijfsgetuigenis, Christophe Dhaene, CEO - e-BO Enterprises
20140320_Sirris_final.pdf Belang van onderzoek en innovatie bij de verdere uitbouw van de Blue Energy Cluster in West-Vlaanderen, Herman Derache, Directeur - Sirris