Duurzame groente- en fruitshuttle tussen West-Vlaanderen en de regio Venlo krijgt vervolg

In Venlo ondertekenden vijf bedrijven uit West-Vlaanderen en de regio Venlo een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee  engageren zij zich voor de verderzetting van de dagelijkse shuttledienst voor het vervoer van verse groenten en fruit van de REO Veiling in Roeselare naar het Nederlandse Venlo.

De samenwerkingsovereenkomst vormt het sluitstuk van een testfase (periode december 2012 tot februari 2013). De testfase werd door alle partijen positief geëvalueerd. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst komt een doorstart naar een pilootfase van drie maanden. Met dit project bundelen de Venlose bedrijven Frankort & Koning, Langfruit en Weyers hun goederenstromen van de REO Veiling in Roeselare naar de regio Venlo. De REO Veiling garandeert dat logistieke dienstverlener Franken Transport uit Bergen (NL) dagelijks voor 8.30 uur weet wat het vervoersaanbod is en dat de goederen tijdig aan één kade klaarstaan voor transport. Dit maakt dat de verse waren voor 16.00 uur in Venlo zijn, op tijd voor eventueel verder transport richting de Duitse markt.

Voorheen reden de drie Venlose bedrijven met verschillende vrachtwagens, soms slechts gedeeltelijk geladen, van Roeselare naar Venlo. Met de nieuwe shuttledienst kunnen de deelnemers niet alleen efficiënter werken, maar verduurzamen zij ook hun transport: bundeling van de goederenstromen reduceert immers het aantal voertuigkilometers. De shuttledienst werd geïnitieerd in het kader van het Interreg IV A-project Oost West Poort, dat de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen West-Vlaanderen en de regio Venlo wil versterken. Beide regio’s hebben immers een sterke agrovoedingscluster en vormen voor elkaar ook een toegangspoort tot belangrijke afzetmarkten.

Een van de doelstellingen van het project Oost West Poort is de uitbouw van een duurzame transportcorridor tussen beide regio’s. De shuttle is daartoe een eerste aanzet. Pilootprojecten zoals de REO-Venlo shuttle worden door de deelnemende bedrijven zelf gefinancierd. Bij de totstandkoming worden zij begeleid en ondersteund door de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en Innovatiecentrum Greenport Venlo die hierbij de rol van neutrale matchmaker vervullen. Oost West Poort wordt door de regionale overheden gezien als een belangrijk project voor beide regio’s. Daarom werd de overeenkomst van de vijf marktpartijen mee ondertekend door gedeputeerde Jean de Béthune van de Provincie West-Vlaanderen, gedeputeerde Twan Beurskens van de Provincie Limburg, algemeen directeur Stefaan Matton van de POM West-Vlaanderen en wethouder Stephan Satijn van de gemeente Venlo.

Oost West Poort is een project in het INTERREG IV A – Vlaanderen-Nederland Programma dat onderdeel uitmaakt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (www.oostwestpoort.eu ).

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Heidi Hanssens, POM West‐Vlaanderen,

T +32 (0)50 74 06 14, E Heidi.Hanssens@pomwvl.be

Ingrid Vermeer, Innovatiecentrum Greenport Venlo,

T +31 (0)6 48 33 70 91, E Ingrid.Vermeer@greenportvenlo.nl