Drone West etaleert mogelijkheden dronetechnologie voor bedrijfswereld

POM West-Vlaanderen, TUA West, Inagro en VIVES organiseerden samen Drone West om West-Vlaamse kmo’s en landbouwbedrijven in te lichten over de toepassingsmogelijkheden van drones. Primeurs op Drone West waren de toelichting van de Belgische implementatie van de langverwachte Europese droneregelgeving, de Drone Pages van Agoria en de voorstelling van het VIVES Dronelab.

Drones zijn aan een opmars bezig. Vaak worden ze louter geassocieerd met fotografie en video-opnames maar ook in heel wat industriële sectoren kunnen ze een serieuze meerwaarde betekenen. “Drones kunnen de groei en evolutie van verschillende graangewassen evalueren. In de bouwsector kunnen ze werven bewaken of iets meten tot op de millimeter. Op zee kunnen ze ingezet worden om inspecties op windmolens uit te voeren”, somt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen op.

Agoria, de technologiefederatie, berekende dat drones tegen 2020 jaarlijks een omzet van 409 miljoen euro en duizend extra jobs in België kunnen opleveren. De organiserende partners wilden met Drone West de drempel verlagen om deze veelbelovende en kostenefficiënte technologie in het bedrijfsleven te integreren. Meer dan 200 geïnteresseerden konden terecht bij heel wat dronedienstverleners op een interactieve beurs met demo’s en breakoutsessies. Het evenement ging van start met Jasper Pillen, woordvoerder van François Bellot, federaal minister van Mobiliteit, die de Belgische implementatie van de langverwachte Europese droneregelgeving kwam toelichten. Deze wetgeving gaat van kracht in de zomer van 2019. Ook kwam luchtverkeerleider Skeyes, het vroegere Belgocontrol, getuigen over de mogelijkheden en uitdagingen van zijn nieuw platform om het toenemende droneluchtverkeer in de toekomst in goede banen te leiden. Agoria stelde de Drone Pages voor. Deze gele gids voor dronedienstverleners biedt een overzicht van meer dan 160 bedrijven uit de dronesector. VIVES ten slotte lanceerde op Drone West het Dronelab. In dit uniek project worden onderwijs, onderzoek en dienstverlening multidisciplinair uitgerold over alle studiegebieden en expertisecentra.

Bij de initiatiefnemers leeft de ambitie om op termijn onder de noemer Drone West de drone-industrie en toepassingen in West-Vlaanderen verder te ondersteunen. Hiervoor denkt men niet alleen aan netwerking maar ook aan versterking op vlak van opleiding en kennis in West-Vlaanderen. Als kustprovincie ligt de focus op de mogelijke toepassingen van drones op zee voor de hand waarbij gewerkt kan worden aan kustveiligheid, inspectie van windmolenparken, monitoring van kustvervuiling …

Meer info over het DroneLab

vlnr Geert Dangreau (POM West-Vlaanderen), Charlotte Destoop (TUA West), Jonathan Vanbeek (Inagro), Marieke D’hoop (TUA West) en Rob Deroo (VIVES)