Drie projecten die concepten voor efficiënt waterbeheer demonstreren worden voor 66% ondersteund door de Provincie West-Vlaanderen, via Vlakwa, en VITO

Ieder project wordt uitgevoerd door een consortia met minimaal één kmo en één West-Vlaams bedrijf en heeft een looptijd van één jaar. Volgende drie concepten worden op deze manier in de praktijk gedemonstreerd:

  • Delvano en Eco Cleaning Systems testen de Fyt-o-cleaner uit, een innovatieve technologie om restwater van landbouw spuittoestellen te behandelen tot onschadelijke componenten. Naast consortiumleden die spuitoverschotten hebben is ook Belchim betrokken, Belgische leverancier van gewasbeschermingsproducten.
  • Ingenium en HydroScan zullen samen een Beslissingsondersteunend Instrument voor Duurzaam Water- en Energiebeheer opmaken en uittesten met als doel duurzame bouwprojecten te stimuleren. Binnen dit project wordt een klankbordgroep opgericht waar van bij de start Re-vive en Stad Gent betrokken zijn.
  • Agrologic zal het gebruik van gestabiliseerde chloordioxide als middel tegen biofouling in membraanzuivering uittesten bij de waterbehandeling van het drinkwaterbedrijf IWVA. Daarnaast wordt getest of er meer ecologische chemicaliën kunnen ingezet worden om corrosie te vermijden en tijdens de CIP-reinigingen via de chemieleverancier, Aquatreat.

Meer informatie omtrent deze lopende projecten bij Veerle Depuydt, vd@vlakwa.be.