De beleidsmaatregelen op economisch vlak voor West-Vlaanderen

Gedeputeerde Jean de Bethune

Wij willen economische clusters waarin wij excelleren en die op de toekomst gericht zijn, intensief ondersteunen. Concreet gaat het om vernieuwende kunststoffen, voeding en ’blue energy’, wat niet wil zeggen dat we ons daar uitsluitend toe beperken. Dat programma omvat zowel het stimuleren van onderzoek, dienstverlening naar bedrijven, het aantrek­kelijk maken van de bedrijfstakken voor jon­geren als andere diverse elementen, maar steevast vanuit een KMO-georiënteerd ka­der. Daarnaast, maar binnen eenzelfde kader, investeren wij in logistiek via Westpoort, jonge startende bedrijven en onderzoekscen­tra. De provincie stimuleert daarin, maar gaat bijvoorbeeld ook op zoek naar Europese fondsen. Last but not least willen wij het ho­ger onderwijs in West-Vlaanderen en het eraan gekoppeld onderzoek extra zuurstof geven, onder meer met nieuwe studierichtin­gen, studierichtingen met een blik op mor­gen. Ik denk daarbij aan wat er aan de Hoge­school West-Vlaanderen gebeurt rond Ga­ming en 3D-technieken of aan een nieuwe leerstoel voor fundamenteel onderzoek naar kunststoffen aan de KULAK.”