Cross-sectorale samenwerking biedt heel wat potentieel

Innovatieve creaties en disruptieve ideeën komen best tot ontwikkeling wanneer er kruisbestuiving is tussen verschillende sectoren, disciplines of industrieën. Met de projectenportefeuille GoToS3 wil de POM West-Vlaanderen samen met partners uit Wallonië en Hauts-de-France het cross-sectorale of kortweg X-innovatie stimuleren.

Op 14 december staken onder impuls van de Europese projectenportefeuille GoToS3 een honderdtal ondernemers, onderzoekers, designers en overheidsvertegenwoordigers uit West-Vlaanderen, Wallonië en Hauts-de-France de koppen bij elkaar tijdens het seminarie X-innovatie in Kortrijk. De reden van bijeenkomst: debatteren, filosoferen en dromen over de mogelijkheden om vernieuwende en zelfs baanbrekende  technologieën, producten en diensten te ontwikkelen.

Het onontgonnen potentieel van cross-sectorale innovatie vormde het aangrijpingspunt voor de ontwikkelingsagentschappen van de drie grensstreken – de POM West-Vlaanderen, het Agence pour l’Entreprice & l’Innovation (AEI) en Nord France Innovation Développement (NFID) – om het X-innovatie seminarie te organiseren. Het is het eerste gezamenlijke concrete initiatief van de ontwikkelingsagentschappen om voor de Europa-2020 strategie voor duurzame groei een overkoepelende industriepolitiek voor de grensstreek tot stand te brengen. Op 16 november 2016 werden daartoe zestien afzonderlijke projecten voorgesteld om de ondernemingen in de grensstreken te begeleiden in de ontwikkeling van nieuwe ideeën, diensten en producten. 91 betrokken partners zijn actief in zes gemeenschappelijke innovatiedomeinen van de grensgebieden: nieuwe materialen en chemie, textiel, gezondheid en zorg, culturele en creatieve industrieën, voeding en landbouw en ten slotte mechatronica.

De overkoepelende projectenportefeuille GoToS3 – “Op weg naar Slimme Specialisatie” – stelt zich tot doel om deze zestien afzonderlijke projecten op te schalen tot één grensoverschrijdend ecosysteem in onderzoek en innovatie. Binnen dit ecosysteem dient er volgens de principes van X-innovatie te worden gezocht naar nieuwe combinaties van complementaire kennis, technologieën of diensten die voorheen niet met elkaar verbonden waren. Dit gebeurt door individuen uit verschillende disciplines en sectoren samen te brengen en te inspireren. Alleen zo kan de economie en het industriële weefsel van het grensoverschrijdende gebied competitief blijven.

De kennis- en informatie-uitwisseling tijdens het netwerkmoment van het seminarie bezorgden vele projectpartners alvast inspiratie en verfrissende ideeën.

“Enkel denkwerk volstaat niet om uit toekomstige uitdagingen en disruptieve technologieën om voordeel te halen. Het seminarie vormde dan ook het startschot van een X-innovatietraject waarin cross-sectorale ideeën en interacties met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling dienen te landen in concrete samenwerkingsverbanden tussen de verschillende GoToS3-projecten. Op deze manier wordt een krachtig grensoverschrijdend ecosysteem in onderzoek en innovatie tussen de drie grensgebieden tot stand gebracht", stelt Stefaan Matton, algemeen directeur van de POM West-Vlaanderen. Vanaf januari 2018 start een reeks van brainstormsessies waarin een multidisciplinair team van onderzoekers samen met designers ideeën ontwikkelen voor nieuwe producten, als antwoord op actuele uitdagingen. In het voorjaar worden deze ideeën via matchmaking events afgetoetst bij het bedrijfsleven. De meest veelbelovende ideeën worden verder uitgewerkt tot concrete projecten en cross-sectorale samenwerkingen.

Alle cross-sectorale activiteiten worden aangekondigd via de website www.gotos3.eu/nl/agenda. Bedrijven of kennisinstellingen die een concreet idee verder willen uitwerken samen met experten uit andere sectoren, kunnen contact opnemen met het GoToS3-team.