Cluster van gespecialiseerde restauratieaannemers in West-Vlaanderen is uniek voor ons land

De jongste editie van het economisch tijdschrift West-Vlaanderen Werkt, een uitgave van de Provincie, belicht de sector van het onroerend erfgoed in onze provincie. Voor het eerst wordt de sector door een economische bril bekeken (SWOT-analyse, kapitaalsstromen onder de loep, …).

Wat blijkt?

West-Vlaanderen beschikt over een unieke cluster van vinnige gespecialiseerde restauratieaannemers. De 10 grootste bedrijven binnen deze niche realiseren ruim 100 miljoen euro omzet met samen 532 medewerkers. Ook maatwerkbedrijven zijn actief in dit boeiende werkveld.

Wat is nieuw vanaf deze editie?

Onder meer de rubriek ‘Fabrieken voor de Toekomst’, met in dit nummer aandacht voor innovatieve producten in de sector van de offshore wind, golf- en getijdenenergie. Daarnaast wordt het Machinebouw- en Mechatronicacentrum uitgelicht.
Het centrum staat klaar om, in samenwerking met de industrie, nieuwe technologieën voor de mechatronica en productiesector te onderzoeken, te ontwikkelen en te demonstreren.

Vraag uw gratis exemplaar aan: www.westvlaanderenwerkt.be