Brugproject Care Full Technology

Care Full Technology is een brugproject dat via een wedstrijdprocedure samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs, de zorg en de bedrijfswereld stimuleert. De inbreng en ondersteuning van zorgtechnologie zal ongetwijfeld in belang toenemen om een antwoord te bieden op de stijgende zorgvraag. Dit project brengt studenten vanuit technologie-, zorg- en bedrijfskunde opleidingen samen om te anticiperen op de noden vanuit de zorgsector. Tevens wil het project het ondernemerschap bij de schoolgaande jeugd stimuleren.

Het projectconcept draait om de woon- en leefsituatie van een persoon met beperking. Studenten uit verschillende disciplines gaan o.l.v. een mentor een groepsopdracht volbrengen waarbij wordt gefocust op het zoeken van  (technologische) oplossingen voor mensen met een beperking. 

Dit project duurt 2 jaar. In het eerste jaar ligt de focus op studenten uit West-Vlaanderen. In jaar 2 wordt het project uitgerold naar gans Vlaanderen.
Care full Technology is een project van de Katholieke Hogeschool Vives, RVO Society, RESOC Brugge en POM West-Vlaanderen met ondersteuning van bedrijven/toeleveranciers van zorgtechnologie en zorginstellingen. Het project wordt gefinancierd door het Agentschap Ondernemen in het kader van Vlaanderen in Actie.