Arbeidszorg bezorgt onze economie een hoge toegevoegde waarde op menselijk vlak

De Provincie West-Vlaanderen ziet Arbeidszorg als het sluitstuk van een flexibele arbeidsmarkt in West-Vlaanderen. De 30 West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven, verenigd binnen de federatie vzw STAM, bieden dagdagelijks arbeidsmatige activiteiten met begeleiding aan, voor circa 1.000 personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze bezorgen de West-Vlaamse economie een hoge toegevoegde waarde op menselijk vlak. De Provincie en vzw STAM gaan  in 2016 nauw samenwerken. Op 19 mei ondertekenen beide organisaties officieel de samenwerkingsovereenkomst in het Arbeidscentrum Domino van ‘De Bolster’ in Kortrijk.

Voor de Provincie West-Vlaanderen omhelst Arbeidszorg het geheel van organisaties met arbeidsmatige activiteiten die dagelijks de regionale economie ondersteunen. Deze collectieve werkvorm bewijst al meer dan 20 jaar hoe helend en maatschappelijk zinvol het ‘aanbieden van arbeidsmatige activiteiten onder begeleiding’ wel is voor ‘kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’. Bovendien werkt Arbeidszorg kostenbesparend voor onze samenleving op het vlak van (geestelijke en fysische) gezondheidszorg.

De ‘activerende werkvloeren’ binnen de 30 arbeidszorginitiatieven zijn een belangrijke schakel in onze West-Vlaamse arbeidsmarkt en samenleving. Zo wordt dit jaar voluit ingezet op o.m. een vlotte in- en doorstroom van personen en het versterken van de samenwerking tussen de activerende werkvloeren en maatwerkbedrijven (verenigd binnen vzw 4Werk1). Daarbij neemt Vzw STAM een actieve sturende rol en engageert zich om de structurele Vlaamse erkenning mee te bewerkstelligen. Immers, het decreet ‘Werk- en Zorgtrajecten’, goedgekeurd in april 2014 door het Vlaamse Parlement, blijft twee jaar na datum nog steeds dode letter.

Arbeidszorg zorgt voor een lokale verankering van de economie. Arbeidszorgorganisaties voeren arbeidsmatige activiteiten uit, weliswaar met een hoger sociaal doel inzake welzijns- en zorgbegeleiding voor kansengroepen. ‘Voor de Provincie West-Vlaanderen is Arbeidszorg een noodzakelijke schakel in het economisch proces waar eenieder een faire kans moet krijgen om aan te participeren, aldus Jean de Bethune, gedeputeerde voor economie en sociale economie.

___________________________

1 4Werk vzw is de West-Vlaamse federatie van de 28 maatwerkbedrijven. 16 van de 30 leden van vzw STAM zijn maatwerkbedrijven die tevens een ‘arbeidszorgwerkvloer’ hebben.