Multimodale platformen

West-Vlaanderen genereert als sterk industriële regio omvangrijke goederenstromen. Om deze goederenstromen efficiënter en effectiever te ontsluiten investeert de POM West-Vlaanderen gericht in multimodale platformen, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van de River Terminal Wielsbeke.

Deze terminal werd in 2014 overgenomen van Katoen Natie door de NV West-Poort met de bedoeling deze binnenvaart terminal te revitaliseren. Hiertoe werden in het najaar van 2014 twee exploitanten aangesteld, namelijk Ship-it voor de overslag van bulk en paletten, Delcatrans voor de overslag van containers. De POM West-Vlaanderen investeert samen met Waterwegen en Zeekanaal in de verdere ontwikkeling van deze terminal.

Contact: www.riverterminalwielsbeke.be