Meetinstrument Centrumbeheer

Het meetinstrument werd in 2003 ontwikkeld door WES i.o.v. de Provincie West-Vlaanderen. Met het meetinstrument kunnen de gemeenten zelf het beheer van hun centrum evalueren. De toepassing van het meetinstrument kan als basis dienen om van daaruit een missie, visie, strategie en actieplan uit te werken.


Project ‘Procesbegeleiding bij de toepassing van het meetinstrument centrumbeheer (2007-2009)’ onder impuls van de Provincie West-Vlaanderen en in samenwerking met ERSV West-Vlaanderen vzw. 17 West-Vlaamse gemeenten namen deel. Er werd een praktische handleiding opgesteld om de ervaringen in de loop van dit project ter beschikking te stellen van gemeenten die het meetinstrument (opnieuw) willen toepassen.