Meerwaarde arbeidszorg: onderzoeksvragen

POM West-Vlaanderen gaf in 2020 opdracht voor een wetenschappelijke onderbouwde studie rond 'de meerwaarde van arbeidszorg'. Deze opdracht werd gegund aan het UCLL expertisecentrum Smart Organisations. Hieronder vind je de gedetailleerde onderzoeksvragen.

 

De infografiek "Het verhaal van Tineke" aan de rechterkant toont op een heldere manier wat arbeidszorg kan betekenen voor mensen die even de weg kwijt zijn. (Klik op het beeld om de infografiek in het groot te zien.)