De meerwaarde van arbeidszorg

We stevenen af op 500.000 langdurig zieken in België. Arbeidszorg is één van de vele mogelijkheden tot re-integratie van deze groep mensen. Het is een weinig risicovolle manier om terug te proeven van de arbeidsmarkt. Maar nog te weinig gekend.

Het verhaal van Tineke hieronder toont op een heldere manier wat arbeidszorg kan betekenen voor mensen die even de weg kwijt zijn.

Maar wat is de meerwaarde van arbeidszorg als instrument binnen een flexibel arbeidsmarktbeleid?

 • Hoe belangrijk is de methodiek en werkvorm arbeidszorg voor de mensen die er werken, voor onze samenleving en onze arbeidsmarkt?
 • Wat maakt arbeidszorg als werkvorm uniek? Wat zijn de succesfactoren om werkelijk activerend te zijn voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt?

POM West-Vlaanderen gaf in 2020 opdracht voor een wetenschappelijke onderbouwde studie naar bovenstaande stellingen rond 'de meerwaarde van arbeidszorg'. De Provincie West-Vlaanderen ziet arbeidszorg als het sluitstuk binnen een flexibele en inclusieve arbeidsmarkt, en wil hier in de komende jaren ook verder op inzetten. 

Deze opdracht werd gegund aan het UCLL expertisecentrum Smart Organisations. Projectleiders: Dr. Eva Wuyts, junior researcher Stijn Custers, Dr. Lotte Ovaere (en onder supervisie van Ilse Van den Berckt). U kunt de onderzoeksvragen in detail bekijken.

Waar?Toepassingsgebied West-Vlaanderen
Periode?02/2020 - 06/2022
Wat?
We meten de:
 1. impact van arbeidszorg op de sociale inclusie van de doelgroepmedewerker en 
  op de participatie aan de arbeidsmarkt. 
 2. financieel-economische impact van arbeidszorg. 
De studie omvat 5 onderzoeksvragen (onderzoeksvragen in detail)
 1. Wat maakt arbeidszorg uniek, vandaag en in de toekomst? 
 2. Het psychosociaal welbevinden van de doelgroepmedewerker in arbeidszorg 
 3. Bewegingen op de participatieladder 
 4. SROI – wat levert arbeidszorg op aan de maatschappij? 
 5. Hoe kan een arbeidszorginitiatief zo optimaal mogelijk activeren? 
Meer info?Lees hier de beknopte infofiche. 
Voor vragen of feedback: eva.wuyts@ucll.be of stijn.custers@ucll.be.

STAM vzw en POM West-Vlaanderen verwachten veel van dit onderzoek. Ook vanuit Vlaanderen (kabinet Welzijn en kabinet Werk) wordt met grote aandacht deze studie mee opgevolgd. West-Vlaanderen pioniert, en mag daar trots op zijn! En pionieren op vlak van arbeidszorg doen we samen met elk van jullie!

 Het verhaal van Tineke kan je hier downloaden als een overzichtelijke infografiek.

Vragen?