Mechatronica in West-Vlaanderen

De studie “Mechatronica” van de POM West-Vlaanderen brengt de West-Vlaamse mechatronicasector in kaart. De studie biedt een antwoord op de vraag of West-Vlaanderen inderdaad ook op vlak van mechatronica een voorloper is en waar de kern van deze sector dan te situeren is. De studie is een eerste stap in een proces dat dient uit te maken of (een deel van) het concept van Fabriek voor de Toekomst kan worden toegepast op deze sector en, in voorkomend geval, waar de klemtoon wordt gelegd.

Studie_Mechatronica