Vijf grote steden in West-Vlaanderen bundelen krachten voor sterke handelskernen

De vier centrumsteden in West-Vlaanderen – Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende - en Ieper slaan de handen in elkaar om de lokale economie in de handelskernen opnieuw te laten floreren na een moeilijk jaar. Focus ligt op het gebruik van big data en slimme technologieën.

We zetten in op ‘slimme’ en datagedreven oplossingen om een antwoord te bieden op de huidige uitdagingen. Onze West-Vlaamse centrumsteden willen “slim” worden. Als slimme steden of smart cities creëren we sterkere handelskernen en maken we het leven van de inwoners en bezoekers eenvoudiger, duurzamer en kwalitatiever. Zo verkennen de centrumsteden de mogelijkheden van big data monitoring, verzameld door o.a.  sensoren en slimme camera’s om passantentellingen, koopstromen, nagaan van verblijfsduur, looplijnen en impactbepaling van evenementen in kaart te brengen.

De bundeling van krachten gebeurt binnen het Europees EFRO-project KICK (‘Kernversterking in CentrumKernen’). De steden werken samen, maar leggen eigen klemtonen. Niet alleen de deelnemende steden plukken de vruchten van deze samenwerking. Projectpromotor POM West-Vlaanderen rolt de resultaten daarna uit naar alle West-Vlaamse steden en gemeenten. De steden focussen op een paar specifieke onderdelen: meer beleving creëren in de shoppingsteden; betere onderlinge communicatie tussen tussen steden, ondernemers en handelaars; bestrijden van leegstand; streven naar unieke ondernemers en slim inzetten op bereikbaarheid, parkeerbeleid en veiligheid. 

Lees hier het volledig persbericht.

Reportage Focus-WTV: