Klein Gevaarlijk Afval

Klein gevaarlijk afval zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. Aangezien voor veel bedrijven de hoeveelheid kga beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel.

Inschrijven voor de volgende collectieve ophaalronde? Dat kan via de link onderaan deze pagina.

Prijslijst ophaling klein gevaarlijk afval (update: juni 2020)

Verwerkingsprijzen per KGA-stroom Max. toegelaten hoeveelheidprijs incl. transport en verwerking
€/kg (excl.BTW)
1.a)b) Verven, inkten, lijmen, harsen200 kg0,67
1.c) Toners, cartridges200 kg0,67
1.d) Opruimafval van verven, inkten, lijmen, harsen (borstels, vodden,...)200 kg0,67
2.a) Afvalolie, motorolie, minerale olie200 kg0,42
2.b) Koelolie, snijolie, olie-emulsies200 kg0,42
2.c) Brandstoffen, mazout200 kg0,42
3.a) Gechloreerde solventen25 kg0,67
3.b)c)d)e) Aromatische en ontvlambare solventen: thinner, verdunner, white spirit, terpentijn200 kg0,67
4.a) Schoonmaakmiddelen: zepen en detergenten200 kg0,67
4.b) Bijtende schoonmaakmiddelen200 kg0,67
4.c) Gechloreerde schoonmaakmiddelen25 kg0,67
5.a) Zuren (geen laboflessen)200 kg0,67
5.b) Basen (geen laboflessen)200 kg0,67
5.c) Fotografische vloeistoffen (geen laboflessen)200 kg0,67
5.d)e) (On)gekende chemicaliën,  laboproducten incl. chloortabletten25 kg0,67
6.a)b) Pesticiden, bestrijdingsmiddelen en houtbeschermingsmiddelen25 kg0,67
7.a) droge batterijen alkaline, NiCd- oplaadbare, knoopcellen200 kg0,25
7.b) loodstart batterijen-accu's200 kg0,25
8.a)b) Metallisch kwik en  kwikhoudend afval - kwikthermometers5 kg0,67
8.c) TL-Lampen en andere gasontladingslampen200 kg0,25
9. Brandblusmiddelen200 kg0,67
10.11.12. Vuurwerk, Injectienaalden en RookmeldersNVTNVT
13.a) RX- foto's, filmafval, nitraatfilms200 kg0,67
14.a) Gasflessen voor eenmalig gebruik 50 kg1,28
14.b) Spuitbussen50 kg0,67
14.c) PU Spuitbussen: lijm- en dichtingsspuitkits50 kg0,67
15.a) Lege kunststofverpakkingen van KGA200 kg0,67
15.b) Lege metalen verpakkingen van KGA200 kg0,67
16.a) Bijzonder afval: frituurolie en vet200 kg0,42
16.b) Bijzonder afval: oliefilters, mazoutfilters200 kg0,67
16.c) Bijzonder afval: electroschroot, pc's, monitoren200 kg0,25
16.d) Bijzonder afval: autobanden200 kg0,67
16.e) Bijzonder afval: overig gemengd afval voor sortering200 kg0,67

Inschrijven voor de ophaalronde in het najaar van 2021 is niet meer mogelijk.

Noteer alvast de volgende collectieve ophaalronde in je agenda: die is gepland eind mei/begin juni 2022.
Het inschrijvingsformulier wordt terug open gezet begin mei 2022.

Meer informatie?

  • Je ontvangt graag de data van toekomstige ophaalrondes? Of je krijgt graag een bericht wanneer het inschrijvingsformulier weer open staat? Contacteer Guido De Roo bij POM West-Vlaanderen (zie onderaan deze pagina).
  • Hoe biedt u het best verschillende afvalstromen aan? Neem een kijkje in het handboek voor de KGA-inzamelaar (editie april 2021) of contacteer Vanheede Environmental Services (051/26 30 63 - contactpersoon Frederik Van Braekel).
  • Hebt u nog een andere prangende vraag? Bekijk hier ook eens de antwoorden op de meest gestelde vragen.