West-Vlaanderen scoorde in 2018 goed op vlak van inclusieve tewerkstelling.

Hoe en waar worden werkzoekenden die het extra moeilijk hebben om een plaats te vinden op de reguliere arbeidsmarkt, de zogenoemde ‘kansengroepen’, (her)ingeschakeld op de arbeidsmarkt? Over hoeveel personen spreken we voor West-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest?

In 2018 werden 57.302 werkzoekenden die het moeilijk hebben om een job op de reguliere arbeidsmarkt te vinden, geactiveerd dankzij een specifieke maatregel tot tewerkstelling en/of participatie.

  • Voor bijna 8 op de 10 onder hen was er een betaalde job met financiële tegemoetkoming voor de werkgever voor de extra inspanningen of het rendementsverlies.
  • 10.728 personen, of nagenoeg 2 op de 10, zaten in een tijdelijk begeleidingstraject, bedoeld om competenties en werkervaring op te doen, om op die manier (terug) de stap naar betaald werk te kunnen zetten.
  • Slechts 2,5% bevindt zich in een traject waarbij arbeidsmatige activiteiten noodzakelijkerwijs gecombineerd worden met welzijns- en zorgbegeleiding. Het gaat om 1.454 personen voor wie op middellange termijn geen betaalde arbeid mogelijk is. 

Ook aan enclavewerk besteedt de provincie veel aandacht. In 2018 boden 8 van de 24 maatwerkbedrijven enclavewerk aan. 23,8% van alle gerealiseerde uren vond plaats op de werkvloer van het reguliere bedrijf.

POM West-Vlaanderen zet sterk in op het versterken van duurzaam ondernemerschap in onze provincie. Een inclusieve arbeidsmarkt is hier onlosmakelijk mee verbonden. Elk jaar inventariseert de POM het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen. Zo houdt ze de vinger aan de pols.

Downloads

Infographic participatieladder
‘Mee in het hart van de West-Vlaamse economie’, (cijfers van 2018).

Download

Een gedrukte versie kan worden opgevraagd via data@pomwvl.be.

Detailcijfers per werkvorm:
Een uitgebreide cijferbijlage in Excel.

Download 

(De spreadsheet zit in een ZIP-bestand)

 

Beknopte analyse

Klik hier

Zelf aan de slag? Download hieronder de blanco participatieladder en iconen van de zes treden voor jouw sociale economie onderneming.

1. Blanco participatieladder

Download

2. Iconen

| Trede 1 | Trede 2 |
| Trede 3 | Trede 4 |
| Trede 5 | Trede 6 |

 

Oudere studies met cijfermateriaal vanaf 2003 kunnen digitaal worden opgevraagd bij onderstaande contactpersonen.