Inn2Power

Het doel van het Inn2Power-project is om KMO’s uit het Noordzeegebied te ondersteunen bij het opzetten van innovatieve samenwerkingsverbanden in het onderhoud en de monitoring van offshore wind parken, met als ultiem doel de Levelised Cost of Energy (LCOE) te reduceren.
Vlaamse toeleveranciers in de offshore windindustrie zullen hierdoor gemakkelijker internationale samenwerking in de Noordzee regio kunnen aangaan en toegang krijgen en tot internationale testfaciliteiten.