West-Vlaanderen scoort goed op vlak van inclusieve tewerkstelling

In onderstaande reportage van Focus-WTV illustreert Luc Rosseel van maatwerkbedrijf De Oesterbank uit Oostende welke belangrijke rol maatwerkbedrijven voor de West-Vlaamse industrie spelen. Gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune verwijst naar studies en publicaties van de POM die het belang van sociale economie voor West-Vlaanderen in kaart brengen.

Onze provincie scoort goed op vlak van inclusieve tewerkstelling

Eén van de initiatieven waarmee POM West-Vlaanderen de voetafdruk van de sociale economie in kaart brengt is de infographic participatieladder. Elk jaar inventariseert POM West-Vlaanderen het aantal tewerkstellings- en participatieplaatsen voor kansengroepen. In 2018 werden 57.302 werkzoekenden die het moeilijk hebben om een job op de reguliere arbeidsmarkt te vinden, geactiveerd dankzij een specifieke maatregel tot tewerkstelling en/of participatie.

Ook aan enclavewerk besteedt de provincie veel aandacht. In 2018 boden 1 op de 3 maatwerkbedrijven in West-Vlaanderen enclavewerk aan. 23,8% van de door hen gerealiseerde uren vond plaats op de werkvloer van het reguliere bedrijf.

Meer info: