Webinarreeks: verhoog de financiële weerbaarheid van uw café

Samen met Horeca West-Vlaanderen slaan we de handen in elkaar om de financiële weerbaarheid van West-Vlaamse caféhouders te verhogen.

We werkten een reeks opleidingen uit om de financiële bestendigheid van de cafés te verhogen. Yves Van Moorter, voorzitter Horeca West-Vlaanderen: “We zetten in op die subsector die quasi geen alternatieven heeft om een volledige sluiting uit de weg te gaan. Van deze periode willen we gebruik maken om de financiële draagkracht van onze café-uitbaters te versterken. Via de Horeca Academie zetten we in eerste fase een webinarreeks op rond financiële en fiscale thema’s.”

“Naast het zuiver economisch belang verdient de sociale rol die cafés spelen onze inspanningen om deze ondernemers te begeleiden naar een crisisbestendig en duurzaam ondernemerschap”, onderstreept Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen.
De begeleiding van starters en groeiers, die de POM de afgelopen jaren ontwikkelde, leverde de inspiratie om een specifiek traject uit te werken voor deze doelgroep. “In de POM vonden we een partner om complementair aan de steunmaatregelen van andere overheden iets nieuws uit te werken met structurele meerwaarde voor onze ondernemers”, beaamt Van Moorter.

Al de opleidingen zijn gratis. Volgende topics komen aan bod: 

 • Cashflow creëren in tijden van corona (17/02)
  • Cash in: wat doet de overheid voor jou vs. wat kan je zelf doen?
  • Cash out: hoe kan u zelf vaste kosten beperken vs. waar steunt de overheid?
 • Toelichting boekhoudkundige aspecten (24/02) 
  • Hoe zijn een balans en een resultatenrekening opgebouwd?
  • Wat is de betekenis van de belangrijkste boekhoudkundige posten en rekeningen?  
 • Investeringen, financieringen & fiscaliteit (3/03)
  • Hoe betaalt u investeringen terug en vooral hoe verdient u die terug?
  • Overzicht fiscale aspecten
 • Brouwerijcontact: rechten en plichten (10/03)
  • wat staat er in de gedragscode?


Inschrijven en alle nodige informatie op: www.horeca-academie.be