Health Care Accelerator

Onze Belgische kust telt 80.000 appartementsgebouwen die mits een verstandige aanpak een duurzaam antwoord kunnen bieden op de behoeftes van de groeiende groep senioren. Met het Health Care Accelerator (HCA) project willen lokale overheden, zorginstellingen, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk op zoek gaan naar nieuwe antwoorden op deze uitdaging.

Heel wat appartementsgebouwen langs de Belgische kustlijn werden in de jaren ’70 en ’80 gebouwd. Daardoor zijn heel wat van die gebouwen niet meer aangepast aan de nieuwste normen, zowel op vlak van duurzaam bouwen als op vlak van zelfredzaamheid van de bewoners. In combinatie met een sterk vergrijzende bevolking langs de kust – heel wat senioren gaan in de herfst van hun leven aan de kust gaan wonen – betekent dit dat ongeveer 80.000 appartementen langs de kust op relatief korte termijn nood hebben aan een grondige renovatie.

De meeste appartementsblokken bestaan uit wooneenheden in particuliere eigendom waardoor collectieve renovatie heel complex is. Met de opstart van het Health Care Accelerator (HCA) project willen lokale overheden, zorginstellingen, bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk op zoek gaan naar een duurzame oplossing voor deze uitdaging. "Samen met het Trefpunt Zorg van RESOC Noord-West-Vlaanderen, Howest, VIVES, architectenbureau B2Ai, Unizo, Antwerp Managementschool, Ondernemerscentra West-Vlaanderen en de kustgemeentes Blankenberge en Koksijde wil de POM West-Vlaanderen een scenario ontwikkelen dat architecten, gemeentes en zorgverleners kunnen gebruiken als leidraad om appartementen en woningen op een duurzame manier en binnen het budget van de eigenaar te renoveren”, vertelt Jean de Bethune, voorzitter van de POM West-Vlaanderen. "Vanuit hun eigen ervaring brengt elke partner kennis in die moet toelaten om een concept van collectieve renovatie te ontwikkelen dat inzetbaar is voor elk type van appartementsgebouw.”

Architecturaal spelen meerdere aspecten mee bij dergelijke renovatie: de veiligheid van de bewoner, de toegankelijkheid van het gebouw, maar ook de integratie van een dienstverlening op maat. "Heel concreet kijken we hoe die zorgverlening en het aanbieden van comfortdiensten een integraal deel kunnen uitmaken van de renovatie”, aldus Jean de Bethune. "We houden ook rekening met factoren zoals de beschikbaarheid van thuisverpleging, maar ook eenvoudige zaken zoals de nabijheid van winkels en horeca, poetsdiensten, kapsalon... Hiermee stimuleren we de zelfredzaamheid van de bewoners en gaan we de vereenzaming tegen. Tegelijk kan dit voor de lokale zelfstandige nieuwe opportuniteiten bieden.”

De uitkomst van het HCA-project biedt nieuwe kansen voor het West-Vlaams economisch weefsel: op relatief korte termijn is er de noodzaak om appartementsgebouwen te renoveren en op langere termijn kunnen lokale bedrijven en dienstverleners gericht inspelen op de noden van de cliënt. Op 14 september verzamelden alvast meer dan vijftig geïnteresseerden uit diverse sectoren zich om tijdens de infosessie Build & Care meer uitleg over het voorgestelde renovatietraject met integratie van een aangepaste dienstverlening te krijgen.

Het Europees project Health Care Accelerator werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De totale projectkost bedraagt 990.000 euro, waarvoor het partnerschap 396.000 euro Europese steun ontvangt via het EFRO Vlaanderen-programma. De Provincie West-Vlaanderen en haar ontwikkelingsmaatschappij, de POM West-Vlaanderen, dragen meer dan 500.000 euro bij in het project. De GTI (geïntegreerde territoriale investeringen), die dankzij de provinciale inspanningen voor West-Vlaanderen werd verkregen, betekent op deze wijze in totaal een injectie van ca. 50 miljoen euro in economische projecten in West-Vlaanderen. Rode draad binnen de GTI is de nauwe samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De Provincie West-Vlaanderen bevestigt hiermee haar ambitie om een kennisgedreven, duurzame en kwalitatieve groei van de West-Vlaamse economie te stimuleren.