Fabrieken voor de Toekomst

De POM West-Vlaanderen bouwt aan een slim West-Vlaams kennisnetwerk. Via haar activiteiten krijgen kennisontwikkeling en –valorisatie in West-Vlaanderen een duwtje in de rug. De acties richten zich op de ondersteuning, verankering en clustering van onderzoeksinstellingen, kenniscentra, incubatiecentra, netwerkorganisaties en competentiepolen die essentieel zijn voor het versterken van de innovatiekracht van de West-Vlaamse bedrijven.