Fabrieken voor de Toekomst

Innovatieve creatie

West-Vlaanderen kent een sterke industrie. Een industrie die staat voor bijna 90.000 jobs en een omzet van ruim 6,5 miljard. Een industrie die heel wat kmo’s telt, waarvan er verschillende uitgroeiden tot absolute wereldspelers en zelfs wereldleiders.
De POM West-Vlaanderen ondersteunt deze industrie via de Fabrieken voor de Toekomst. Deze fabrieken zijn samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en kmo’s met één doel voor ogen: de industriële clusters of topsectoren in West-Vlaanderen versterken.

Deze clusters zijn:

  • Nieuwe Materialen
  • Voeding
  • Blue Energy
  • Machinebouw & Mechatronica
  • Zorgeconomie

Kmo’s uit deze clusters worden geconfronteerd met nieuwe technologieën, nieuwe markten, nieuwe concurrenten, nieuwe reglementering ... Ze willen niet alleen mee zijn maar ook voorop lopen. En daarvoor hebben ze toegang tot expertise en kennis nodig.
Binnen de Fabrieken voor de Toekomst zorgt de hechte samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, hogescholen en kennisinstellingen er voor dat deze kmo’s zich verder kunnen ontwikkelen en blijven innoveren.

 

Quick Wins Innovatie idee

 

Samen realiseren ze concrete doelstellingen en ondernemen prioritaire acties op het vlak van:

  • KMO-dienstverlening en netwerking
  • branding
  • onderzoek
  • opleiding
  • (infrastructurele) randvoorwaarden

Fabrieken voor de Toekomst is een concrete toepassing van West Deal, het strategisch economische beleidsplan van de Provincie West-Vlaanderen.

Meer info

www.fabriekenvoordetoekomst.be