Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie

In West-Vlaanderen stijgt de zorgvraag alsmaar meer. De vergrijzing in de kustregio is één van de oorzaken. Met meer dan 52.000 werknemers is de zorgsector ondertussen één van de grootste werkgevers in de provincie.

De vele uitdagingen in de zorgeconomie zijn opportuniteiten voor  West-Vlaamse ondernemingen uit sectoren als:

  • Voeding
  • Textiel
  • Telecommunicatie
  • Bouw

Nieuwe producten en diensten kunnen innovatie en duurzame antwoorden bieden op de zorgvragen.
Om deze innovatie verder te ondersteunen zet de Fabriek voor de Toekomst Zorgeconomie in op geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen profit en social profit.

Zo blijft de zorg van morgen kwalitatief en betaalbaar, met maatschappelijke én economische winst.

Meer info

www.fabriekenvoordetoekomst.be