Fabriek voor de Toekomst Blue Energy

De Noordzee is een unieke productieomgeving voor energie. Wind, getijden en golven zorgen voor een continue stroom aan kracht. Tegen 2020 zijn er acht windturbineparken in de Noordzee operationeel. Deze windturbineparken zullen on- en offshore heel wat jobs creëren èn opportuniteiten voor zowel de technologische ontwikkeling van de windturbines als de bouw en het onderhoud nadien.

Maar er is meer. Naast duurzame energievoorziening, zijn ook voedselbevoorrading, klimaatadaptatie, veiligheid tegen overstromingen… verbonden met blauwe energie. Opportuniteiten  voor talrijke ondernemingen actief in:

  • offshore-energie
  • waterbouw
  • transport en havens
  • aquacultuur
  • blauwe biotechnologie

Blue Energy is dan ook een sector met groeipotentieel.

In de Fabriek voor de Toekomst Blue Energy staan topbedrijven, kennisinstellingen en overheid klaar om kennis te bundelen en testplatforms op internationaal niveau uit te bouwen. Bedrijven kunnen er nieuwe technologieën  en baanbrekende toepassingen ontwikkelen, klaar voor wereldwijde toepassing.

Oostende is de uitvalsbasis voor de ‘blue energy’-activiteiten.

Meer info

www.fabriekenvoordetoekomst.be

contact

Sarina Motmans, coördinator Blue Energy
Fabrieken voor de Toekomst
T 059 36 99 04
E sarina.motmans@pomwvl.be