Exploitanten gezocht

Om het opleidingsaanbod in West-Vlaanderen een stevige duw in de rug te geven, investeren we, samen met VDAB, in de aankoop van state-of-the-art opleidingsinfrastructuur, waaronder machines, didactische opstellingen, hard- en software en diverse uitrustingen.

Voor het gebruik en het beheer van deze opleidingspakketten, zoeken we ervaren exploitanten.

Nieuwe oproepen:

  • Didactische opstelling smalbandweefgetouw en VR-toepassing oor het opleidingsdomein textieloperator voor de regio Kortrijk

Voor de exploitatie van dit opleidingspakket wensen we beroep te doen op een opleidingspartner met een actieve onderwijsbevoegdheid voor textielopleidingen. Wilt u het opleidingspakket didactische opstelling smalbandweefgetouw en VR-toepassing voor het opleidingsdomein textieloperator de komende jaren inzetten in uw eigen opleidingen? En het daarnaast ook stevig in de markt zetten? 

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via kristof.waelkens@vdab.be.  

  • Didactische opstelling logistieke processen voor het opleidingsdomein onderhoudstechnieken voor de regio Roeselare

Voor de exploitatie van dit opleidingspakket wensen we beroep te doen op een opleidingspartner met een actieve onderwijsbevoegdheid voor onderhoudstechnici of elektromecaniciens. Wilt u het opleidingspakket didactische opstelling logistieke processen voor het opleidingsdomein onderhoudstechnieken in een industrie 4.0 omgeving de komende jaren inzetten in uw eigen opleidingen? En het daarnaast ook stevig in de markt zetten? 

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via kristof.waelkens@vdab.be.  

  • Didactische panelen en werkposten voor de opleidingsdomeinen elektromecanicien en industrieel elektrotechnisch installateur

Voor de exploitatie van deze didactische uitrusting wensen we beroep te doen op een opleidingspartner met een actieve onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen onderhoudstechnicus, elektromechanica of industrieel elektrotechnisch installateur. Wilt u dit opleidingspakket de komende jaren inzetten in uw eigen opleidingen? En het daarnaast ook stevig in de markt zetten? 

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via kristof.waelkens@vdab.be. Vermeld in uw aanvraag ook duidelijk voor welke regio u wilt intekenen: Ieper of Brugge.

  • Didactische panelen en werkposten voor de opleidingsdomeinen elektromechanica en industrie 4.0

Voor de exploitatie dit opleidingspakket wensen we beroep te doen op een opleidingspartner met een actieve onderwijsbevoegdheid voor de opleidingen onderhoudstechnicus of elektromechanica. Wilt u dit opleidingspakket de komende jaren inzetten in uw eigen opleidingen? En het daarnaast ook stevig in de markt zetten? 

Vraag dan het bestek en de bijlagen op via kristof.waelkens@vdab.be

Gegunde exploitaties:

  • Opleidingspakket lassen

De oproep voor dit opleidingspakket werd afgesloten. Het opleidingspakket werd gegund aan CVO CERVO GO voor de regio Veurne-Nieuwpoort en CVO Scala voor de regio Oostende.

  • Didactische uitrusting voor opleiding windmolentechnicus

De oproep voor dit opleidingspakket werd afgesloten. Het opleidingspakket werd gegund aan Syntra West.

  • Training Lab De Circulaire Fabriek

De oproep voor dit opleidingspakket werd afgesloten. Het opleidingspakket werd gegund aan PlastiQ.

 

UPSKILL ging op 1 april 2020 van start. Het project voorziet opleidingsinfrastructuur als antwoord op de vraag van bedrijven uit de (West-)Vlaamse speerpuntsectoren naar werknemers met de nodige digitale en technische skills. Op die manier wenst het project een grootschalige digitale mobilisatie op de (West-)Vlaamse arbeidsmarkt te realiseren. Het totale budget van het project bedraagt 8 miljoen euro en krijgt de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (40%), het Vlaams Fonds voor Innoveren en Ondernemen (30%) en de Provincie West-Vlaanderen (15%). POM West-Vlaanderen en VDAB staan in voor de resterende financiering.