Diverse studies

Steunpunt Werk bracht het arbeidspotentieel voor West-Vlaanderen in kaart.
 

Analyse (2016) economische activiteiten volgens bestemmingszone.
Analyse van diverse databronnen over de ruimtelijke spreiding van de tewerkstelling volgens de bestemmingszones in West-Vlaanderen.

Meetinstrument Centrumbeheer
Het meetinstrument werd in 2003 ontwikkeld door WES i.o.v. de Provincie West-Vlaanderen. Met het meetinstrument kunnen de gemeenten zelf het beheer van hun centrum evalueren. De toepassing van het meetinstrument kan als basis dienen om van daaruit een missie, visie, strategie en actieplan uit te werken.