Volg de evolutie van uw detailhandelsapparaat op de voet

Meer dan ooit moeten we consumenten aanmoedigen om lokaal te winkelen door de voordelen ervan in de verf te zetten. De economische gevolgen blijven voor handelskernen, ook na de heropstart, nog lang voelbaar. Gedetailleerde cijfers vormen een nuttig instrument voor steden en gemeentes om hun detailhandelsbeleid of beleidsplan lokale economie te versterken of indien nodig bij te sturen. 
 
De jaarlijkse geactualiseerde ‘feitenfiche detailhandel’ voor steden en gemeenten biedt een gedetailleerd overzicht van het detailhandelsaanbod in uw gemeente en is online beschikbaar via het dataplatform Provincies in Cijfers. Vergelijk uw data met andere gemeenten of maak gepersonaliseerde rapporten.Op de website kan u ook terecht voor een beknopt visueel overzicht met grafieken en kaarten. Klik bovenaan op het 'dashboard' en selecteer daarna de knop 'detailhandel'.
 
Ook voor u: gratis detailhandelscoach!
POM West-Vlaanderen en partner OC West breiden hun dienstverlening verder uit om steden en gemeenten in West-Vlaanderen te versterken in hun detailhandelsbeleid. Zo startte Liederik Cordonni begin mei als detailhandelscoach. Hij begeleidt steden en gemeenten bij de visievorming van een toekomstgericht handelsbeleid en helpt hen om een commercieel actieplan uit te schrijven. 
 
Meer info:
Rebecca Verhaeghe, OC West, rebecca.verhaeghe@ocwest.be
Dataluik: Frederik Sack, POM West-Vlaanderen, data@pomwvl.be
 
De feitenfiche detaihandel is een initiatief van POM West-Vlaanderen, in samenwerking met de 4 andere Vlaamse Provincies.