DETAILHANDEL

Kennisnetwerk Detailhandel ondersteunt het gemeentelijk detailhandelsbeleid

Een florerend detailhandelsapparaat is essentieel voor een leefbare stad of gemeente.

Via haar ontwikkelingsmaatschappij, de POM West-Vlaanderen, en de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen, biedt de Provincie West-Vlaanderen diverse data en middenstandsbevorderende maatregelen aan die de gemeenten kunnen helpen om hun beleidsambities om te zetten in de praktijk.

Wij bieden alvast een brede waaier van acties en instrumenten aan om het  kernversterkend detailhandelsbeleid in de gemeenten verder uit te rollen:

LOCATUS ONLINE
Om besturen toe te laten het detailhandelsaanbod in hun gemeente te monitoren, bieden we hen een  gratis licentie op de detailhandelsdatabank Locatus aan. Deze online databank, die jaarlijks geactualiseerd wordt, omvat informatie over alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven en leegstaande commerciële panden. De verzamelde gegevens, zoals winkelnaam, adres, winkelvloeroppervlakte en branche worden geregistreerd. Naast gegevens op pandniveau bevat de databank ook informatie over de winkelgebieden.
 

GEMEENTELIJKE FEITENFICHES DETAILHANDEL
Voor het vierde jaar op rij worden de gemeentelijke feitenfiches detailhandel gepubliceerd, een gezamenlijk initiatief van de vijf Vlaamse Provincies.

  • De feitenfiche bevat gedetailleerde en actuele cijfergegevens over zowel de vraag als het aanbod van detailhandel in uw stad of gemeente.
  • De nieuwe feitenfiche zoomt in op de feitelijke situatie en de evoluties sinds 2008.
  • De situatie in uw eigen gemeente kan perfect worden vergeleken met steden of gemeenten uit dezelfde VRIND-klasse.

Wat is nieuw in 2017 ?

  • Een overzicht van detailhandel in de A-B-C-D categorieën zoals deze in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) zijn opgedeeld.
  • Kernwinkelgebied op kaart en in cijfers
  • Retail op bedrijventerreinen wordt zichtbaar.
  • Actuele koopstromen gebaseerd  op Retail COMPASS die op basis van filegevoelige reistijden, aanbod en andere winkelgebiedskenmerken (sfeer en gezelligheid, micro-bereikbaarheid, cluster-effecten) de consumentenbewegingen in kaart brengen.

De fiches kunnen geraadpleegd worden op de portaalsite ‘Detailhandel Vlaanderen’:

www.detailhandelvlaanderen.be
 

ANALYSES OP MAAT

Op vraag van de lokale besturen worden analyses op maat uitgevoerd. Meestal betreft het een verdieping van de aangeboden data en een weergave van de evoluties in het winkelaanbod. Ook het uitvoeren van een impactanalyse behoort tot de mogelijkheden. Met een specifieke tool  kan de impact van nieuwe – of gewijzigde – grootschalige detailhandelsontwikkelingen op de bestaande detailhandel gemeten worden.

 

INTERPROVINCIALE STUDIE DETAILHANDEL

In 2013 en 2014 werd een brede analyse en studie uitgevoerd van de detailhandel in de 308 Vlaamse gemeenten. De resultaten van dit onderzoek resulteerden in de interprovinciale studie detailhandel.

Naar aanleiding van deze interprovinciale studie stelden de provincies ook een gezamenlijke provinciale detailhandelsvisie op. Op basis van deze visie werkt de POM West-Vlaanderen in samenwerking met de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen momenteel verdere acties uit (specifieke workshops en opleidingen, ateliers lokale economie, individuele werkbezoeken, …).

Contact:

Annelies Demeyere
Stafmedewerker Data, Studie & Advies
annelies.demeyere@pomwvl.be
T 050 140 181
Rebecca Verhaeghe
Coördinator Detailhandel
Rebecca.verhaeghe@ocwest.be
M 0494 53 43 63