DETAILHANDEL

Kennisnetwerk Detailhandel ondersteunt het gemeentelijk detailhandelsbeleid

De detailhandelssector is een belangrijke werkgever in onze provincie en daarnaast ook essentieel voor leefbare kernen en toerisme. We onderstrepen dan ook het belang van een onderbouwd detailhandelsbeleid in onze steden en gemeenten. Voor gemeentebesturen is het echter niet evident om te gaan met aspecten als leegstand, een goed basisaanbod voor de inwoners, het sturen van het aanbod, het begeleiden van startende detailhandelaars… Daarom biedt de POM West-Vlaanderen, in samenwerking met de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen, op dit vlak heel wat ondersteuning aan de West-Vlaamse gemeentebesturen.

De POM West-Vlaanderen startte in 2012, in samenwerking met Agentschap Ondernemen en de andere Vlaamse provincies, een onderzoeks- en begeleidingstraject op onder de naam Kennisnetwerk Detailhandel Vlaanderen. Het Kennisnetwerk Detailhandel ondersteunt en stimuleert gemeentebesturen bij het voeren van een vernieuwend detailhandelsbeleid. Een belangrijke realisatie van het Kennisnetwerk Detailhandel Vlaanderen is de interprovinciale studie detailhandel. Deze studie kwam tot stand met steun van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. In het kader van deze studie werden in het voorjaar van 2013 meer dan 30.000 Vlaamse huishoudens geïnterviewd over hun aankoopgedrag. In het verlengde van deze studie en het onderzoekstraject kunnen we handige instrumenten aanbieden waarmee je als gemeentebestuur aan de slag kunt om een strategisch commercieel plan op te stellen en je detailhandelsbeleid vorm te geven:

  • een gemeentelijke feitenfiche, die jaarlijks wordt geactualiseerd;
  • gratis toegang tot de databank Locatus Online voor iedere gemeente (incl. opleiding);
  • een vertrouwelijke SWOT-fiche per gemeente met enkele concrete aanbevelingen;
  • een tool om de impact van nieuwe detailhandelsontwikkelingen op de koopstromen en de grootte van het betrokken verzorgingsgebied te meten.

Naar aanleiding van deze interprovinciale studie stelden de provincies ook een gezamenlijke provinciale detailhandelsvisie op. Op basis van deze visie werkt de POM West-Vlaanderen in samenwerking met de vzw Ondernemerscentra West-Vlaanderen momenteel verdere acties uit (specifieke workshops en opleidingen, ateliers lokale economie, individuele werkbezoeken, …).

Meer info over het Kennisnetwerk Detailhandel vind je op de Portaalsite Detailhandel in Vlaanderen:  www.detailhandelvlaanderen.be.
Op 21 januari 2015 vond in Roeselare het slotevenement van het Kennisnetwerk Detailhandel plaats. Meer info over dit slotevenement: www.pomwvl.be/popupdetailhandel.
De voornaamste resultaten van de interprovinciale studie worden weergegeven in een infografiek en het eindrapport.
De gemeentelijke feitenfiches zijn terug te vinden op www.detailhandelvlaanderen.be.

Contact:

Annelies Demeyere
Stafmedewerker Data, Studie & Advies
annelies.demeyere@pomwvl.be
T 050 140 181
Rebecca Verhaeghe
Coördinator Detailhandel
Rebecca.verhaeghe@ocwest.be
M 0494 53 43 63