CONQUER

Met het project CONQUER komt er een krachtdadig antwoord op de uitzonderlijke bedreigingen die de Brexit inhoudt voor de West-Vlaamse economie.

Het grote aandeel kmo's in West-Vlaanderen vraagt om een doorgedreven aanpak om te anticiperen op de impact van de Brexit, op maat van betrokken ondernemingen. CONQUER focust op twee actielijnen:

  1. de bestaande ondernemingen benaderen volgens doelgroepen, met impactanalyse, adaptatieplan en implementatieplan;
  2. de noodzakelijke internationale toelevering vrijwaren via een actieve acquisitie, om zo de bestaande industrieën te versterken.

Het project vormt een versterkte manier van samenwerking tussen POM West-Vlaanderen, Flanders Investment & Trade, TUA West, Voka West-Vlaanderen en UNIZO West-Vlaanderen. Onder de koepel 'West Flanders, gateway to Europe' stomen we West-Vlaamse ondernemers klaar voor de periode na de Brexit en helpen hen met gebundelde krachten (verder) op weg in hun internationale ambities.

Meer weten: www.gatewaytoeurope.be

Contact: Cindy Verbrugge, coördinator internationalisering: cindy.verbrugge@pomwvl.be

Het CONQUER-project loopt van 01/09/2020 tot 31/08/2022.
Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Fonds voor Innoveren en Ondernemen en Provincie West-Vlaanderen