Dalende conjunctuurcurven voor West-Vlaanderen door coronacrisis

De nieuwe conjunctuurmetingen voor de maand maart zijn negatief. De Nationale Bank neemt met een maandelijkse enquête bij bedrijfsleiders de polslag van de schommelingen van de economische groei op korte termijn. De gestelde vragen behandelen verschillende facetten van de activiteit, de vraag en de vooruitzichten. Ondernemers kunnen zich positief, neutraal of negatief uitdrukken. Het saldo van deze antwoorden bepaalt de indicator. POM West-Vlaanderen gebruikt cijfers al tientallen jaren in de driemaandelijkse conjuctuurnota als indicator voor het productenvertrouwen met een voorspellend karakter. 

De huidige negatieve cijfers komen niet als een verrassing (cijfers tem maart 2020). Door de coronacrisis is de vraag naar een aantal producten en diensten duidelijk geslonken, wat een directe negatieve impact op de economische activiteiten heeft. Logischerwijze zijn de West-Vlaamse ondernemers hierdoor meer pessimistisch over de toekomst. Dit betekent niet dat we bij de pakken blijven zitten. Wij proberen samen deze moeilijke periode te overbruggen om daarna een positieve aanbodschok op gang te brengen. Innovatie is een mogelijke hefboom om die motor weer op te starten. Ook in coronacrisistijden is de bron van creativiteit bij onze ondernemers onuitputtelijk. Op deze link bundelt Flanders DC alle creatieve ideeën waarmee bedrijven naar buiten komen om deze moeilijke periode door te komen: praktische ideeën, tools om te informeren of initiatieven om de medeondernemer een hart onder de riem te steken.

Eind april volgt onze volledige conjunctuuranalyse.

Hieronder vindt u de algemene conjunctuurcurve van januari 2007 tot maart 2020. De opgesplitste gespecifieerde curves vindt u in via deze link.

Synthetische conjunctuurcurve, januari 2007 – maart 2020

De NBB publiceert naast de bruto-indicator ook een afgevlakte indicator, die tot doel heeft de fundamentele tendens van de conjunctuur te weerspiegelen door de extreme waarden van de bruto-indicator te elimineren aan de hand van een statistische afvlakkingsprocedure.