Communities

Logistieke stromen optimaliseren kan de industrie heel wat kosten besparen en leidt tot een betere logistieke dienstverlening en lagere carbon footprint. Om de vraag vanuit de industrie en het aanbod vanuit de transport-logistieke sector beter op elkaar af te stemmen treedt de POM West-Vlaanderen op als facilitator of neutrale matchmaker.

De POM West-Vlaanderen begeleidt en stimuleert bedrijven, onder meer via de doorrekening van business cases, om samen te werken in communities. Concrete doelstelling hierbij is het verder bundelen van goederestromen, bijvoorbeeld per spoor en binnenvaart, met het oog op kostenbesparing, verbetering van de service en betrouwbaarheid alsook verlaging van de carbon footprint.