West-Vlaanderen blijft niet bij de pakken zitten

Duidelijkheid over de toekomstige verhouding tussen de EU en het VK komt er ten vroegste tegen eind 2020. Hoe dan ook is West-Vlaanderen vandaag al in volle actie om de economische impact maximaal te pareren. Op 3 februari – de eerste werkdag in het postbrexittijdperk – verzamelde het kruim van socio-economisch West-Vlaanderen een tweede keer om het West-Vlaamse actieplan verder uit te werken.

Op 31 januari verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie en startte officieel de overgangsperiode, samen met de onderhandelingsperiode over een uittredingsakkoord. Vertrekpunt van de EU voor de onderhandelingen is volgens onderhandelaar Michel Barnier het vermijden van dumping, quota en invoerheffingen. Als er tegen 31 december 2020 een uittredingsakkoord is, bekrachtigd door zowel de Europese Unie, het Europese als het Britse Parlement, start de nieuwe relatie tussen EU en VK.

Een akkoord, een verlenging van de overgangsperiode of een harde brexit. Vandaag behoort elk van deze scenario’s nog tot de mogelijkheden. West-Vlaanderen ziet dan ook geen redenen om aan de zijlijn af te wachten.

POM West-Vlaanderen zet daarom vandaag al volop in op vijf strategische doelstellingen:

  • Het versterken van de competenties en het aanpassingsvermogen van werknemers in functie van technologische en digitale evoluties. Uitbouw van een state-of-the-artopleidingsinfrastructuur en campagne om levenslang leren te stimuleren
  • De uitbouw van toegepaste onderzoeks- en testfaciliteiten, gericht op de West-Vlaamse speerpuntsectoren blauwe economie, voeding, new materials (kunststoffen en textiel) en machinebouw & mechatronica.
  • De opstart, samen met FIT, van een internationaliseringsplan, met onder meer een acquisitieplatform West-Vlaanderen en bedrijfsgerichte internationaliseringstrajecten.
  • De creatie van een kader voor duurzame futureproof bedrijfsvoering, met o.m. het concept van Bedrijventerreinen voor de Toekomst en duurzame transportmodi zoals de riverterminals in Wielsbeke en Roeselare, regionale overslagcentra in Veurne en Diksmuide en uitbreiding van de spoorterminal LAR in Menen.
  • De blijvende inbedding en krachtenbundeling binnen een grensoverschrijdende context.

Gesterkt door de Brexit Task Force West-Vlaanderen van 3 februari werkt POM West-Vlaanderen elk van deze doelstellingen verder uit in concrete projecten en actievoorstellen. POM en Provincie West-Vlaanderen schragen hiervoor rond zich een breed partnerschap, met o.m. de sociale partners, de federaties en sectorfondsen, opleidings- en kennisinstellingen en Flanders Investment & Trade.