West-Vlaanderen, kmo-provincie, vraagt geen uitstel voor haar Brexit-plan

De EU-top keurde woensdag een nieuw uitstel van de brexit goed. De onzekerheid die er vandaag heerst, wordt daarmee enkel bestendigd. “West-Vlaanderen wil niet wachten tot de bijl definitief valt en vraagt harde actie”, stelt Jean de Bethune.

Het toenemende protectionisme, met de brexit als meest actuele voorbeeld, vormt zoals ondertussen genoegzaam bekend een ernstige bedreiging voor de West-Vlaamse economie. Na Ierland treft de brexit Vlaanderen, en vooral West-Vlaanderen, economisch het zwaarst.

Getroffen in het economisch hart

“Voeding, kunststoffen & rubber en textiel lopen de grootste averij op. Drie speerpuntsectoren van de West-Vlaamse economie. Tellen we daarbij nog de logistieke sector, met de Haven van Zeebrugge als draaischijf, en we overschrijden de 11.000 jobs die onmiddellijk worden bedreigd in West-Vlaanderen”, motiveert Jean de Bethune, West-Vlaams gedeputeerde voor Economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen zijn initiatief.

De economie van West-Vlaanderen is gestoeld op openheid. Dalende export voor het industrieel productieapparaat is een veel genoemd gevolg van de brexit. Voor West-Vlaanderen wordt dat verlies geraamd op een kwart miljard euro per jaar. Maar ook het Britse netwerk van toeleveranciers of de uitwisseling tussen onderzoekers zijn elementen die een onmiddellijk effect hebben op het reilen en zeilen van de West-Vlaamse productie en innovatie. Dit zowel voor de lead plants als voor de kmo’s.

“We stellen nu al vast dat de ondernemingen op de rem staan vanuit onzekerheid. Investeringen en aanwervingen worden vandaag al uitgesteld”, weet Jean de Bethune. “We mogen dus niet wachten op het finale verdict rond de brexit, maar moeten proactief vooruitkijken. ‘Gouverner, c’est prévoir’, zei Emile de Girardin. We zijn het verplicht de krachten te bundelen en tot actie over te gaan.”
Wouter Blomme, directeur UNIZO West-Vlaanderen, trekt mee aan de kar: “Onze kmo’s hebben in deze verwarrende tijden alle steun nodig. We moeten de handen in elkaar slaan met alle organisaties en diensten om onze kmo’s deze klip te laten nemen. Hun corebusiness moet business zijn. Het is aan ons om het flankerend kader te creëren dat die business mogelijk moet blijven maken.”

Geen isolationisme

Op donderdag 11 april riep POM West-Vlaanderen socio-economisch West-Vlaanderen bij zich om een brexitactieplan te bespreken. Bedrijfsleiders uit de meest getroffen sectoren tekenden present, samen met werkgeversorganisaties UNIZO en Voka West-Vlaanderen, sectorfederaties, de brexitcoördinator van Flanders Investment & Trade en de brexit-SPOC van de FOD Financiën.

Op tafel lag een plan met twee grote luiken. Ten eerste roept West-Vlaanderen de hogere overheden op om bij de Europese Commissie aan te dringen op een specifiek brexitfonds. In tegenstelling tot het protectionisme dat het aan de kaak stelt, neemt West-Vlaanderen het initiatief om dergelijk brexitfonds in grensoverschrijdende context aan te pakken. Jean de Bethune legde hiervoor al de eerste contacten, gebruik makend van de jarenlange partnerschappen die de Provincie heeft met haar voornaamste buren. “Ik zie een gemeenschappelijke totaalaanpak van Bretagne tot Rotterdam”, alsnog de Bethune. “Dit internationale netwerk moet de acties die elkeen op eigen terrein opzet afstemmen op elkaar en een extra dimensie geven. Dit ligt ook volledig in de lijn van de Vlaamse visie op de macro-regionale strategie voor de Noordzee.”
Om voldoende impact te kunnen genereren, stelt West-Vlaanderen hiervoor een budget van 250 miljoen euro voorop voor het volledige gebied waarbij 75% of 187,5 miljoen gesolliciteerd wordt aan Europa.

West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie

Maar ook hier wil de Provincie niet wachten. POM West-Vlaanderen start met de oprichting van een West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie (WVFR²). In dat eigen fonds, naast het Europese brexitfonds, wil West-Vlaanderen 80 miljoen euro mobiliseren vanuit verschillende kanalen. “Met een gerichte inzet van middelen vanuit bestaande financieringskanalen op provinciaal, Vlaamse en federaal niveau, op basis van een breed gedragen actieplan, moeten we niet enkel op korte termijn denken”, stelt de Bethune. “Onze open economie en de tewerkstelling die ermee gepaard gaat veilig stellen, vergt structurele investeringen. We moeten onze producten en processen aanpassen aan nieuwe tendensen, een volwaardige duurzame economie stimuleren en ervoor zorgen dat ook de werknemers mee kunnen in al die evoluties.”

Via het WVFR² wil POM West-Vlaanderen samen met de sociale partners, de federaties, de sectorfondsen en Flanders Investment & Trade 5 strategische doelstellingen verwezenlijken:

  1. Het versterken van de competenties en het aanpassingsvermogen van werknemers in functie van technologische en digitale evoluties, en dit o.m. via de verdere uitbouw van (speerpunt specifieke) opleidingsinfrastructuur en via diverse begeleidings- en ondersteuningsacties.

Voorzien budget : 20 miljoen euro

  1. De versnelde uitbouw van toegepaste onderzoeks- en testfaciliteiten, gericht op de West-Vlaamse speerpuntsectoren blauwe energie, voeding, circulaire kunststoffen, textiel en de industrie 4.0.

Voorzien budget : 25 miljoen euro

  1. De opstart, samen met FIT, van een ondernemingsgericht UK Activity plan, waaronder het uitbouwen van gerichte acquisitiestrategieën, prospectie van nieuwe toeleveranciers en nieuwe markten, het opzetten van een douane help desk i.k.v. de uitbouw van de haven van Zeebrugge als brexitproof logistieke poort.

Voorzien budget : 10 miljoen euro

  1. De ontwikkeling van een duurzaamheidsagenda 2030 met oog voor de ontwikkeling en toepassing van het concept Bedrijventerrein voor de Toekomst met specifieke aandacht voor energetische ingrepen, de ontwikkeling van een hydrogen valley, de activering van braakliggende bedrijfsgronden, de reconversie van leegstaande bedrijfsgebouwen en de verdere uitbouw van multimodale overslagplatformen, gekoppeld aan Physical Internet.

Voorzien budget : 20 miljoen euro

  1. De lancering van een grensoverschrijdend brexitactieplan met specifieke acties in en vanuit grensoverschrijdend perspectief ter versterking van de vorige vier doelstellingen, als basis voor het brexitfonds.

Voorzien budget : 5 miljoen euro

Deze acties staan niet los op zich, maar willen de bestaande initiatieven van de verschillende partners, de betrokken instellingen, diensten, federaties, agentschappen … , versterken ten behoeve van een extra inzet op het West-Vlaamse ondernemingsleven, de kmo’s, eigen aan West-Vlaanderen, in het bijzonder.

Groot draagvlak

De economische wereld schaarde zich op de bijeenkomst van donderdag achter dit programma. Koen Geirnaert, bedrijfsleider van dotOcean uit Brugge verklaart: “Het breder opentrekken van de acties dan louter alleen korte termijn brexitacties is het soort van aanpak dat een onderneming nodig heeft. Dit plan kan industrieel West-Vlaanderen het broodnodige lange termijn perspectief bieden.”

Paul Snauwaert, hoofd productontwikkeling bij Case New Holland uit Zedelgem, bevestigt: “De breedte van de impact van een brexit is vandaag niet te overzien. We mogen ons niet enkel blindstaren op mogelijke invoerheffingen, maar moeten onze rug rechten en vol vooruit gaan.”

Slotconclusie van het Brexit Platform was een volledige steun voor het actieplan, dat de troeven van West-Vlaanderen ook in de toekomst kracht moet bijzetten. Het platform was unaniem om vanuit de positieve ondernemende ingesteldheid, West-Vlaanderen eigen, het brexitgebeuren aan te grijpen om voluit de eigen troeven te versterken. Mee op vraag van de lead plants ligt hierbij een focus op de West-Vlaamse kmo’s.

 

Contact:
Jean de Bethune – Voorzitter POM West-Vlaanderen
E jean.debethune@west-vlaanderen.be / M 0495 50 40 82

Leden van het Brexit Platform: alle namen vindt u hier

Contact:
Jean de Bethune – Voorzitter POM West-Vlaanderen
E jean.debethune@west-vlaanderen.be / M 0495 50 40 82