Autonoom varen in de Westhoek

PROJECTOMSCHRIJVING

Het EFRO-project 'Autonoom varen in de Westhoek' investeert in de ontwikkeling van de noodzakelijke kennis en technologie (cocreatie) binnen de duwvaart om de overstap te maken van bemande naar onbemande en dus autonome (duw)vaart. De partners testen en demonstreren deze technologie in een real-life omgeving, nl. op de IJzer tussen Heernisse (Diksmuide) en het Sint-Joris spaarbekken (Nieuwpoort). Zo wil het project een belangrijke stap te zetten naar de vermarkting van een nieuw en innovatief systeem, nl. een nieuw binnenvaartproduct waarin Vlaanderen een voortrekkersrol kan opnemen. De projectopzet gaat uit van een triple-helix structuur waarbij De Vlaamse Waterweg nv optreedt als promotor van het project en de POM West-Vlaanderen en de Katholieke Universiteit Leuven als copromotoren. Op basis van de concrete projectactiviteiten wordt de markt betrokken, namelijk kennispartners, ontwikkelaars/leveranciers van de noodzakelijke technologieën, alsook de binnenvaartondernemers en verladers.

TESTEN MET SCHAALMODEL VAN START!

Na de voorbereidingsfase, sinds de opstart van het project, zijn de partners in november 2018 van start gegaan met testen en demonstraties van een schaalmodel op de IJzer. Tijdens het startevent van het project konden de aanwezigen zelf de voordelen en werking van dit innovatief navigatieconcept ervaren. Aan de voet van de IJzertoren bracht het vaartuig de Cogge' met succes de eerste proefvaart tot een goed einde. Bekijk hier alvast de VTM-reportage.

PROJECTACTIVITEITEN

  • Werkpakket 1: Opmaak regelgevend kader en technisch ontwerp voor de afbakening van een test- en demonstratiegebied op de kleine vaarwegen in de Westhoek en de uitrusting van een duwbak als autonoom vaartuig
  • Werkpakket 2: Huur en uitrusting van een duwbak voor autonoom varen, alsook de realisatie van de technische afbakening en uitrusting van een test- en demonstratiegebied
  • Werkpakket 3: Uitvoering en begeleiding van een test- en demonstratiepilot voor autonoom varen met een duwbak
  • Werkpakket 4: Doelgerichte communicatie omtrent de activiteiten en resultaten van het project

Het project “Autonoom varen in de Westhoek” werd ingediend i.k.v. de GTI West-Vlaanderen binnen het EFRO Vlaanderen programma. De Vlaamse Waterweg nv en copromotoren POM West-Vlaanderen en KU Leuven, werken samen om het project te realiseren. De totale projectkost bedraagt 622.994 euro. Minstens 138.000 euro hiervan wordt met provinciale middelen toegereden. Het project rekent daarnaast op 249.197,94 euro Europese steun van EFRO. Dankzij de GTI vloeit er in eerste instantie 20 miljoen euro aan Europese middelen naar West-Vlaanderen. Deze som fungeert als hefboom om in totaal minimaal 50 miljoen euro in onze West-Vlaamse economie te injecteren. Elk project vult daarbij een deel van de totale industrieversterkende puzzel in.

MEER WETEN?