ARBOR

ARBOR is een project dat kadert binnen het Interreg IVB North West Europe programma. Binnen het Interreg-programma werken partners uit verschillende EU-lidstaten samen rond een gemeenschappelijk thema dat het leven van de EU-burgers raakt. Hierdoor wordt bijgedragen aan het vergroten van de cohesie binnen de Europese samenleving. ARBOR staat voor ‘Accelerating Renewable Energies through valorisation of Biogenic Organic Raw Material’. Het project heeft als belangrijkste doelstelling het stimuleren en efficiënter maken van de productie van bio-energie in Noordwest-Europa. Hiermee komt het tegemoet aan de Europese 2020-doelstellingen. Bio-energie neemt reeds een belangrijk deel van de totale hernieuwbare energie in. Dit aandeel zal in de toekomst nog toenemen. Wilt u graag meer weten over de stand van zaken inzake bio-energie in Noordwest-Europa, raadpleeg dan het benchmarkrapport (2012 en 2015).

Het project werd uitgevoerd in de periode van april 2011 tot en met juni 2015.

Vanuit de POM West-Vlaanderen werd voornamelijk gewerkt rond volgende thema's:

Het ARBOR-project wordt ondersteund door: