Professionaliseringstraject voor Arbeidszorg

‘Samen op weg naar duurzaamheid voor de Activerende werkvloeren’. Onder deze titel werd een traject opgestart met alle West-Vlaamse arbeidszorginitiatieven (ook deze binnen de maatwerkbedrijven!). Dit kadert binnen de samenwerkingsovereenkomst tussen vzw STAM en de Provincie West-Vlaanderen, in nauw overleg met de POM West-Vlaanderen en 4werk vzw. Het traject wordt mee begeleid door Veerle Opstaele, projectleider en inspirator achter PRONET, ondersteuningsunit rond netwerk-samenwerking.

De activerende werkvloeren worden namelijk permanent uitgedaagd door nieuwe ontwikkelingen. Zowel beleidsmatige evoluties als maatschappelijke noden en behoeften dagen hen uit om vanuit diverse perspectieven te kijken. Op donderdagnamiddag 20 april 2017 was er een eerste ‘succesvolle netwerksamenwerking’ waar op een interactieve manier met onderbouwde inzichten en instrumenten samen aan de slag werd gegaan.

Tijdens deze succesvolle kick-off met 40 aanwezigen uit maar liefst 21 organisaties zijn 4 topics naar voren geschoven om mee verder te werken:

  1. Opstarten van proeftuinen in kader van doorstroom.
  2. Economisch, organisatorisch en administratief ontzorgen van Arbeidszorg.
  3. Quick wins inventariseren en vermarkten (opmaken portfolio …).
  4. Regionaal overleg tussen diverse MWB, LDE, AZ, org. voor mensen met een beperking om zicht te houden op werkaanbod, expertises, noden en besprekingen van trajecten voor doelgroepmedewerkers. 

De provinciale stuurgroep blijft niet bij de pakken zitten en is al op 3 momenten samengekomen om samen met Veerle Opstaele de verdere krijtlijnen voor deze 4 topics uit te tekenen.

In september/oktober 2017 worden er regionale vervolgbijeenkomsten gepland met alle arbeidszorginitiatieven en de maatwerkbedrijven per regio, samen met Veerle Opstaele en de regisseurs sociale economie. Er zal een duo als trekker optreden voor deze regionale overlegmomenten.

Er is werk aan de winkel en we hopen om samen te groeien tot effectieve samenwerkingsverbanden.