Acasus Academy

Met het project Acasus Academy bouwen Provincie West-Vlaanderen en POM West-Vlaanderen aan een vernieuwd Steunpunt Duurzaam Bouwen en Renoveren in de kustprovincie. De projectpartners krijgen de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het voorbeeldgebouw van Acasus zal als ontmoetingsplaats dienen om de thema’s rond duurzaam bouwen en renoveren actief te promoten bij West-Vlaamse bouwbedrijven. De projectpartners willen de volledige bouwketen bewust maken van de noodzaak van duurzaam bouwen en renoveren, vooral door te inspireren en te demonstreren.

Zo komt er een vaste tentoonstelling die de principes van duurzaam bouwen en renoveren verduidelijkt, en een demonstratiecentrum met specifieke bedrijfscases van duurzame bouwtechnieken en -materialen. Bij de realisatie van de site en de invulling hiervan wordt nauw samengewerkt met de bouwsector, opleidingsinstellingen en middenveldorganisaties. Activiteiten op de site zullen samen met deze instanties ontwikkeld worden.

Het project Acasus Academy loopt tot 2020.

Contact:
Eva Degryse
eva.degryse@pomwvl.be
Tel: 050 /140 192

Acasus Academy werd ingediend in het kader van de Geïntegreerde Territoriale Investeringen (GTI) West-Vlaanderen binnen het Vlaamse EFRO-programma. POM West-Vlaanderen is promotor, de Provincie West-Vlaanderen is copromotor. De totale projectkost bedraagt 1.298.630 euro, waarvan 40% gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Provincie en de POM financieren samen voor 60%.