Oproep cases om West-Vlaanderen als kennisregio te illustreren

Onderneming of kennisinstelling gezocht

De volgende editie van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt verschijnt als dubbelnummer in het najaar en zoomt in op West-Vlaanderen als kennisregio. Want net dan wil het provinciebestuur een nieuwe ambitie en visie neerzetten voor kennisregio West-Vlaanderen. De voorbereidingsfase met analyses en bevragingen ronden worden in de zomer afgerond. De conclusies leest u in het tijdschrift. Als de coronamaatregelen het toelaten, komt er dit najaar ook een speciaal evenement.

Uw case in de kijker

West-Vlaanderen Werkt wil in die bijzondere editie duidelijke cases brengen. Cases van cruciale begeleiding of advies van kennisinstellingen voor ondernemers of van ondernemers die een sleutelrol speelden in ontwikkelingen bij kennisinstellingen.

Wees dus niet West-Vlaams bescheiden, maar pak uit met uw case van een kennisgedreven ontwikkeling in uw werkveld. Van opvallende verbeteringen over innovatief product tot heel proces.

U herkent uzelf?

Conctacteer voor 30 april Jan Bart Van In, hoofdredacteur West-Vlaanderen Werkt: janbart.vanin@west-vlaanderen.be - 050 40 71 29.