En Avant/Vooruit wil Franse en Waalse werknemers naar West-Vlaamse bedrijven halen

Het project En Avant/Vooruit wil de komende drie jaar Franse en Waalse werkzoekenden intensief begeleiden naar de West-Vlaamse arbeidsmarkt.

Ongelijkheden op de arbeidsmarkt in de grensregio

De krapte op de West-Vlaamse arbeidsmarkt zorgt voor heel wat niet ingevulde vacatures. Dit staat in schril contrast met de relatief hoge werkloosheidscijfers in de aanpalende regio’s in Noord-Frankrijk en Wallonië. Al heel wat Franse (6553 -  RIZIV, juni 2017) en Waalse (7214 – Steunpunt, 2016) werkzoekenden hebben de weg naar West-Vlaamse bedrijven gevonden, vaak dankzij ondersteuning van bestaande initiatieven en projecten. Vooruit wil de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit nog een extra duwtje in de rug geven, onder meer door te focussen op doelgroepen die bestaande projecten minder makkelijk bereiken, zoals niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (bv. mensen met een leefloon in Frankrijk en jongeren in beroepsinschakelingstijd in Wallonië).

Nauwe samenwerking met Département du Nord

Projectleider POM West-Vlaanderen en VDAB gaan de bestaande samenwerking met de Waalse dienst voor arbeidsbemiddeling le Forem en met het Franse Département du Nord nog verder versterken. Door deze samenwerking krijgen werkzoekenden de kans om  een opleiding op de werkvloer van een West-Vlaams bedrijf te volgen om zo de kansen op professionele integratie te vergroten. Daarnaast verlenen ook partners als Maison de l’Europe Dunkerque en Pôle emploi hun hulp, kennis en ervaring

Drempels verlagen

Het project voorziet een intensieve coaching die de werkzoekenden zowel op psychosociaal als cultureel-linguïstisch vlak klaarstomen voor een job in een West-Vlaams bedrijf.

Aan Franse kant zal het Département du Nord in samenwerking met Pôle emploi bestaande begeleidende maatregelen aanscherpen om de kans op aanwerving van de doelgroep in een West-Vlaams bedrijf te verhogen.

Aan Waalse kant zal le Forem werkzoekenden mobiliseren, in eerste instantie jongeren in beroepsinschakelingstijd, en hen een begeleiding en later tewerkstelling voorstellen met de hulp van VDAB. Dit project zal de bestaande interregionale samenwerking nog versterken.

Deelnemers krijgen bovendien ook via de IVR HNFK ook  informatie en advies over hun rechten en plichten op vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit bij tewerkstelling over de (taal)grens.

De partners gaan ook op zoek naar West-Vlaamse bedrijven waar al Franstaligen aan het werk zijn, om die als peter of meter in te schakelen tijdens de opleiding of opstartperiode op de werkvloer.

En Avant/Vooruit wordt voor 50% gesubsidieerd binnen het Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Programma. Naast deze steun, afkomstig uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, verlenen ook de Provincie West-Vlaanderen en het Waals Gewest hun financiële steun aan het project. Projectpartners zijn POM West-Vlaanderen (projectleider), Département du Nord, VDAB, le Forem, Maison de l’Europe Dunkerque et Flandre Littorale. Geassocieerde partners zijn Hainaut Développement, Pôle emploi, CAPSO, IVR HNFK, VFU/FFI en Euregio Scheldemond.