Kenniswijzer bundelt alle expertise om bedrijfsvragen op te lossen

Tijdens de Circular Inspiration Day op donderdag 28 november in Kortrijk lanceerden POM West-Vlaanderen en TUA West kenniswijzer.be, een onlineplatform dat West-Vlaamse kennisinstellingen inschakelt om concrete bedrijfsvragen te beantwoorden. De Kenniswijzer is een onderdeel van de provinciale campagne Spectaculair Circulair die bedrijven aanmoedigt om circulair te ondernemen.

Het partnership van Fabrieken voor de Toekomst lanceerde in november de campagne Spectaculair Circulair. Met deze campagne wil POM West-Vlaanderen en de andere partners de brede waaier aan mogelijkheden van circulair ondernemen en de bijhorende opportuniteiten voor kmo’s illustreren.

Speerpunt van de campagne is de ontwikkeling door POM West-Vlaanderen en TUA West van het digitale vragenplatform Kenniswijzer. Op dit platform stellen bedrijven concrete vragen over hun productontwikkeling en productieproces. “Experten van West-Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en onderzoekscentra bestuderen de bedrijfsvragen”, legt Jean de Bethune, voorzitter van POM West-Vlaanderen uit. “De juiste expert neemt daarna zelf contact op om de bedrijven verder te helpen. Elke bedrijfsvraag behandelen we bovendien strikt vertrouwelijk. Zo brengen we expertise en innovatie binnen handbereik van West-Vlaamse bedrijven.”

Sectoren Nieuwe Materialen en Machinebouw & Mechatronica

De Kenniswijzer vergaart de knowhow van experten van alle universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra in West-Vlaanderen in twee van de belangrijke speerpuntclusters van de regio: Nieuwe Materialen en Machinebouw & Mechatronica. Acht West-Vlaamse kennispartners - Howest, VIVES, KU Leuven Campus Brugge en KULAK, UGent Campus Kortrijk, Centexbel-VKC, Sirris, Catalisti en Flanders Make - staan klaar om innovatieve en vaak circulaire oplossingen te zoeken voor complexe noden. In een latere fase komen ook andere sectoren op de Kenniswijzer aan bod.

Campagne Spectaculair Circulair

De lancering van de Kenniswijzer gebeurde tijdens de Circular Inspiration Day. “Tijdens deze inspiratiedagen sporen we bedrijven aan om ook hun eerste stappen in circulair ondernemen te zetten”, aldus Jean de Bethune. In april volgend jaar opent ook de Innovatiehal in Kortrijk haar deuren. Hier kunnen op meer dan 700m² hightech testinfrastructuur bedrijven hun innovatieve ideeën onder deskundige begeleiding uittesten. In deze hal organiseren partnerorganisaties ook opleidingen op maat van de verschillende doelgroepen, bedrijven, werknemers en werkzoekenden. Voor jongeren zijn er de educatieve workshops in het Activity Center Nieuwe Materialen.Opleidingen zijn cruciaal want zo stroomt kennis en expertise over nieuwe materialen en circulair ondernemen door”, besluit Jean de Bethune.

Het Europees project ‘Ongelimiteerde recyclage’ werd ingediend in het kader van de GTI West-Vlaanderen (call 2) binnen het EFRO Vlaanderen programma. POM West-Vlaanderen is promotor en TUA West is co-promoto, met 5 kennisinstellingen als uitvoerende partners en ondersteund door POM en TUA West. De totale projectfinanciering bedraagt 968.700 euro. Het project ontvangt 40% Europese steun van EFRO. De promotor en de copromotoren nemen samen de overige 60% voor hun rekening.

Meer informatie:
Stefaan Verhamme
POM West-Vlaanderen
T 056 29 27 90