Kenniswijzer bundelt alle expertise om bedrijfsvragen op te lossen

Tijdens de Circular Inspiration Day op donderdag 28 november in Kortrijk lanceerden POM West-Vlaanderen en TUA West kenniswijzer.be, een onlineplatform dat West-Vlaamse kennisinstellingen inschakelt om concrete bedrijfsvragen te beantwoorden. De Kenniswijzer is een onderdeel van de provinciale campagne Spectaculair Circulair die bedrijven aanmoedigt om circulair te ondernemen.

Het partnership van Fabrieken voor de Toekomst lanceerde in november de campagne Spectaculair Circulair. Met deze campagne willen we de brede waaier aan mogelijkheden van circulair ondernemen en de bijhorende opportuniteiten voor kmo’s illustreren. Speerpunt van de campagne is de ontwikkeling van het digitale vragenplatform Kenniswijzer. Op dit platform stellen bedrijven concrete vragen over hun productontwikkeling en productieproces. Experten van West-Vlaamse hogeronderwijsinstellingen en onderzoekscentra bestuderen de bedrijfsvragen. De juiste expert neemt daarna zelf contact op om de bedrijven verder te helpen. Elke bedrijfsvraag behandelen we bovendien strikt vertrouwelijk. Zo brengen we expertise en innovatie binnen handbereik van West-Vlaamse bedrijven.

Sectoren Nieuwe Materialen en Machinebouw & Mechatronica

De Kenniswijzer vergaart de knowhow van experten van alle universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra in West-Vlaanderen in twee van de belangrijke speerpuntclusters van de regio: Nieuwe Materialen en Machinebouw & Mechatronica. Acht West-Vlaamse kennispartners - Howest, VIVES, KU Leuven Campus Brugge en KULAK, UGent Campus Kortrijk, Centexbel-VKC, Sirris, Catalisti en Flanders Make - staan klaar om innovatieve en vaak circulaire oplossingen te zoeken voor complexe noden. In een latere fase komen ook andere sectoren op de Kenniswijzer aan bod.

Meer info:

www.kenniswijzer.be

www.spectaculaircirculair.be