Inn2POWER blies wind in de zeilen van de offshore windenergiesector

De voorbije vijf jaar zette POM West-Vlaanderen zich samen met 10 andere partners uit vijf verschillende landen met het Europees project Inn2POWER in om de offshore windindustrie in de Noordzeeregio verder te ontwikkelen.   

De offshore windindustrie is een belangrijke speler voor de economische ontwikkeling in de Noordzee Regio. Toch ondervinden kmo’s actief in deze sector vaak nadeel omwille van schaalgrootte, worden ze uitgedaagd door complexe procedures en geconfronteerd met hoog oplopende kosten. Door innovatieve samenwerkingsverbanden (regionaal, sectoraal en transnationaal) op te zetten, ondersteunen we deze kmo’s om het maximum uit hun innovatieve capaciteiten te halen. We geven hen op een vlotte manier toegang tot de beschikbare offshore wind marktopportuniteiten. De projectpartners van Inn2POWER hebben zich de voorbije jaren geëngageerd om heel wat initiatieven op touw te zetten om deze veelbelovende cluster te versterken. Een greep uit de realisaties: 

 • Lancering van de Company Directory, een online adresboek met 2379 geregistreerde offshore wind bedrijven om onderling makkelijk partners in binnen- en buitenland te vinden.  
 • Network BrokerageTool voor clustermanagers om hun “matchmaking” dienstverlening naar bedrijven te optimaliseren.  
 • 14 B2B-matchmaking events met in totaal 1215 deelnemers.  
 • Realisatie van een educatieve Offshore wind Escape Room, bezocht door 1340 jongeren tussen 10-12 jaar en 16-18 jaar, om de studie- en carrièremogelijkheden bij deze doelgroep kenbaar te maken. 
 • Cartoonexpositie, gecreëerd door Herr Seele en Kamagurka, op de Spinoladijk in Bredene, om de vele voordelen van offshore wind energie in de verf te zetten. 
 • Om de toegang tot offshore test- en demonstratiefaciliteiten te vergemakkelijken, bundelen we alle info van 117 faciliteiten uit de Noordzeeregio op het online platform testfacilities.eu.   
 • Haven Oostende ontwikkelde in samenwerking met WindEurope het Offshore Wind Ports Platform om best practices en knowhow onderling uit te wisselen.
 • Ontwikkeling van een unieke, sectorspecifieke en transnationale Offshore Wind Energy MBA. 70 mensen volgden al deze opleiding bestaande uit 9 modules en een thesis.  

Deze infographic bundelt alle realisaties.

De Europese ambities op vlak van offshore hernieuwbare energie zijn erg hoog, Europa wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Daarom is het belangrijk dat we, overheidsorganisaties samen met clusters, academici en sector, blijven samenwerken. Binnenkort volgt er meer nieuws onder welke vorm dit zal gebeuren. 

Inn2POWER in een notendop 

 • Innovation to push offshore wind energy regions 
 • 5 verschillende landen (België, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië & Denemarken)   
 • 11 consortiumleden (POM West-Vlaanderen, Blauwe Cluster, Haven Oostende, Provincie Groningen, NOM, WAB, Hochschule Bremerhaven, Opergy, Kent County Council, Energy Cluster Denmark & Business Academy Southwest)   
 • 4,5 jaar geduurd (oktober 2016- april 2021)