Collectieve en circulaire afvalinzameling op het bedrijventerrein Grensland Menen-Wervik

Vlaamse Bedrijven zijn verplicht om 21 afvalfracties apart van het restafval in te zamelen. Collectieve inzameling kan die kosten reduceren. BTV Platform Grensland Menen-Wervik kiest voor die gezamenlijke afvaloplossing via het project ‘Grensland is Circulair’, ondersteund door Vlaanderen Circulair.

Met dit totaalconcept is er meer aandacht voor meer efficiënte collectieve en circulaire afvalinzameling op het bedrijventerrein met afvalreductie als gevolg. Door selectief afvalfracties samen te brengen, kan onderzocht worden welke relevante stromen voor circulaire valorisatie in aanmerking komen. POM West-Vlaanderen zorgt voor de uitrol naar andere bedrijventerreinen die betrokken zijn bij het initiatief Bedrijventerreinen voor de Toekomst.

BTV heeft hiervoor de steden Menen en Wervik, 3PT Consult (Philippe Tavernier) en Mirom Menen als partners. Zij krijgt sterke ondersteuning van POM West-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen, Sirris, VITO, Vanheede Environment Group, maatwerkbedrijf ’t Veer en OVAM.

Meer info