GEOxyz kiest Ostend Science Park als nieuwe thuishaven

 
Ostend Science Park verwelkomt met GEOxyz, bedrijf gespecialiseerd in geofysische en geotechnische meetdiensten, een tweede onderneming op haar site. De inrichtingswerken voor de uitbreiding van het blauwe wetenschapspark starten op 21 april.
 
Komst van GEOxyz
Na hightech databedrijf e-BO Enterprises kondigde Ostend Science Park, een initiatief van de UGent, POM West-Vlaanderen en Haven Oostende, met GEOxyz de komst van een tweede bedrijf naar het wetenschapspark aan. GEOxyz bezit een vloot kleine en grotere schepen. Het bedrijf brengt het reliëf, de gelaagdheid en de draagkracht van de zeebodem in kaart. Met gesofistikeerde sonar- en GPS-technologie én op afstand bestuurde onderwaterrobots verzamelen ze onderwaterdata, cruciaal voor de bouw van windparken op zee, de aanleg van onderzeese kabels & pijpleidingen en de monitoring van scheepvaartroutes. “Als Vlaams bedrijf, met een strategische roadmap voor innovatie en productontwikkeling binnen de blauwe economie, verstevigen we onze marktpositie door een nauwe samenwerking met de kenniscentra op Ostend Science Park", vertelt Patrick Reyntjens, CEO GEOxyz. "Alle nieuwe GEOxyz-technologieën en innovatieprojecten vinden op termijn onderdak bij het GEOxyz-kenniscentrum op Ostend Science Park. Ondertussen zijn enkele innovatieprojecten al opgestart, waarvan we de eerste resultaten volgend jaar verwachten.”
 
Verdere uitbouw
Begin dit jaar keurde Stad Oostende de omgevingsvergunning goed voor de ontwikkeling van het 113.700 m² wetenschapspark voor bedrijven actief in de blauwe economie. Vandaag begint de aanleg van de wegen, de nutsvoorzieningen en het groen op het braakliggende terrein en de herinrichting van de omgeving van de incubator Bluebridge. Voor de uitbreiding van de nieuwe activiteiten, wordt het bestaande terrein vrijgemaakt en genivelleerd. De geplande werken omvatten een uitbreiding van de weginfrastructuur en parkeergelegenheid, in combinatie met kwalitatieve fietsstallingen. Als alles volgens plan loopt, zijn de werkzaamheden eind 2021 achter de rug.
 
Blauwe economie

Met de oprichting van Fabriek voor de Toekomst Blue Energy, onderdeel van de brede blauwe economie, maakten we in 2014 al de strategische keuze om de veelbelovende cluster van offshore windenergie te ondersteunen. Door het partnership in Ostend Science Park en onder andere de uitbating van het testplatform Blue Accelerator op zee, investeren we verder in de blauwe economie die nu al goed is voor een toegevoegde waarde voor 13,47 miljard euro en bijna 154.000 jobs in Vlaanderen.

 
Gezocht: bedrijven actief in blauwe economie
Ostend Science Park zet haar zoektocht verder naar andere bedrijven uit binnen- en buitenland die het voorbeeld van e-BO Enterprises en GEOxyz volgen. Bedrijven actief in de blauwe economie vinden dankzij de wisselwerking met de onderzoekers van kennisinstellingen, de aanwezigheid van Haven Oostende en de beschikbaarheid van real life testinfrastructuur een geschikt ecosysteem om hun business verder te ontwikkelen. Bovendien genieten ze van de rugwind van de globale gunstige ontwikkelingen van de blauwe economie in de Oostendse regio.
 
vlnr: Noémie Wouters (Bluebridge), Jean de Bethune (POM West-Vlaanderen), Rik Vandewalle (UGent), Charlotte Verkeyn (Stad Oostende), Patrick Reyntjens (GEOxyz), Bart Tommelein (Stad Oostende), Dirk Declerck (Haven Oostende) en Christophe Dhaene (E-BO Enterprises).
 
Interesse? Meer info: www.ostendsciencepark.be

Lees hier het volledig persbericht van Ostend Science Park.